Vattenskador på företaget

En vattenskada kommer alltid utan förvarning, den kan bli mycket kostsam och orsaka stora skador på både byggnad, inredning, inventarier och lager. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att du har en företagsförsäkring som skyddar mot detta. Men det finns samtidigt en hel del du kan göra själv för att minimera riskerna för en vattenskada.

Skada vid läckande ledningar

Vid ett vattenläckage riskerar både kontoret och dina varor att bli vattenskadade och därmed förstörda. Skadan kan också innebära avbrott i verksamheten, extra arbete och problem med leverantörer och kunder. En vattenskada tar dessutom ofta lång tid att torka ur och därför kan lokalen inte användas under reparationstiden. Ett bra tips är alltså att:
• Placera varor minst 10 cm ovanför golvet, t.ex. på hyllor eller lastpallar. Det gäller speciellt på bottenvåningen eller i källaren.
• Säkerställ att du vet var du stänger av inkommande vatten
• Kolla hur yt-tätskikt ser ut i våtutrymmen, finns det sprickor i golv- och väggmattor?
• Hur ser yttertaket ut? 
• Gör du egna vatteninstallationer i hyrd lokal, följ gällande branschregler
• Håll rent i avlopp och avrinningsvägar, golvbrunnar, takavvattning.
• Säkerställ att sanitetsbehållare finns på toaletter.
• Säkerställ underhåll hos hyresvärd/fastighetsägare.
• Som fastighetsägare, hyr endast ut till avsedd verksamhet.

Anlita alltid behörig hantverkare

Kostnaden att inte anlita utbildad personal och entreprenörer för VVS-installationer i våtutrymmen kan bli stor. Se därför till att alltid välja särskilt utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis som följer gällande anvisningar och regler för VVS-installationer och våtutrymmen. Kräv också att arbetet utförs enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler. Då får du dessutom fem års garantiansvar för utförandefel.

Gamla ledningssystem läcker lättare

Kontrollera din fastighets ledningssystem och våtutrymmen i den mån det är möjligt. En vattenskada kan bli mycket dyrare än vad reparationen av ett trasigt rör skulle kostat.
Genom att byta gamla ledningssystem och renovera gamla våtutrymmen minskar du risken för vattenskada. Gamla ledningssystem och bristfälliga golv- och väggbeklädnader orsakar förr eller senare en vattenskada. Beroende på åldern på dessa kan åldersavdrag minska ersättningen upp till 80% på arbete och material.

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.