Varför behöver jag en företagsförsäkring?

Behovet av en företagsförsäkring skiftar självklart, men alla behöver den faktiskt. Inom vissa branscher som butik eller hantverkare, är det en självklarhet. Men som konsult eller annan ensamföretagare är det också viktigt att du är skyddad.

Behöver jag en företagsförsäkring

Mitt företag består bara av mig – varför försäkra det?

Oturen kan tyvärr drabba även dig på många olika sätt, även om du jobbar som konsult eller annan ensamföretagare.

Tänk dig att du jobbar hemifrån och så blir det inbrott. Din hemförsäkring täcker då bara stölder och skador i ditt hem, ingenting som tillhör ditt företag som dator, skrivare etc.

Du kanske spiller kaffe över din dator? Utan företagsförsäkring får du ersätta den själv.

På mötet hos kunden råkar du ha sönder presentationsskärmen i rummet. Den kostnaden slipper du med ett företagsskydd.

Du kanske gör ett misstag som gör att ditt uppdrag fördyras eller försenas eller på annat sätt kostar kunden pengar? Då slipper du ta det ekonomiska ansvaret om du är skyddad på rätt sätt.

Att hamna i en dispyt med en kund eller leverantör som leder till en rättstvist kan bli en mycket dyr affär. Förutom att du kan bli skadeståndsskyldig så kan du då även få stå för rättegångskostnaden. Att skaffa en företagsförsäkring kan alltså bli skillnaden mellan framgång och ekonomisk kris.

Läs mer om hur du skyddar ditt företag mot skadestånd och rättstvister

Skaffa din företagsförsäkring innan du investerar!

Det är väldigt viktigt att du tecknar din företagsförsäkring innan du börjar köpa utrustning, inventarier eller skriva på avtal. Försäkringar täcker nämligen bara detta om den tecknats innan du börjat agera.

Vår företagsförsäkring plockar du ihop själv

Vi säljer inga generella paketlösningar som innehåller skydd du inte behöver. Av oss får du en individuellt utformad försäkring som du själv hjälper till att ta fram genom att svara på ett antal enkla frågor. Du guidas fram, tar besluten och sedan är allt klart. Innehållet i vår företagsförsäkring är indelat i tre delar:

  • Skydd du måste ha 
  • Skydd du bör ha
  • Skydd som är bra att ha   

De försäkringsskydd du måste ha är de som  gör skillnad  oavsett vilken bransch du jobbar inom: Ansvarsförsäkring, Rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring.  Skydd du bör ha är de som vi av erfarenhet vet kan göra stor nytta för dig. Slutligen kan du välja mellan en stor mängd olika  nischförsäkringar som är bra att ha, men kanske inte är 100% nödvändiga.  

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat. Läs mer om vår företagsförsäkring eller börja skräddarsy din försäkring nedan!

Vad kostar det att försäkra mitt företag?

Organisationsnummer