Sök på Svedea.se

Stipendieregler för Småföretagarstipendiet

Bakom Småföretagarstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

Svedea kommer att bidra med en stipendiesumma om totalt 100 000 kronor. Pengarna tilldelas en stipendiat, och de kan inte överlåtas till någon annan.

Villkor

Mer om vår hantering av personuppgifter (GDPR)

Hur utses finalisterna och slutligen stipendiaten?

Marknadsföring

Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt och företagets namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Facebook

Instagram