Stipendieregler

Bakom Småföretagarstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

Svedea kommer att bidra med en stipendiesumma om totalt 100 000 kronor. Pengarna tilldelas en stipendiat, och de kan inte överlåtas till någon annan.

 

Villkor

 • För att ansöka om stipendiet måste du vara över 18 år och folkbokförd i Sverige.
 • Ansökningsprocessen är uppdelad i tre etapper:

  1 september–30 september 2022
  1 oktober–31 oktober 2022
  1 november–30 november 2022

  För varje etapp utses en finalist som kontaktas personligen. En intervju kommer att genomföras med respektive finalist. Intervjun filmas och kommer att användas som ett komplement till lämnad motivering i juryarbetet, men även i marknadsföringssyfte.

  Bland de tre finalisterna utses 2022 års mottagare av Småföretagarstipendiet. Stipendiaten presenteras senast 31 januari 2023 och får ta emot 100 000 kronor.

 • Vi behandlar endast en ansökan per person, företag och ansökningsperiod, men du kan ansöka i varje period. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Blir du utsedd finalist i en ansökningsperiod kan du inte skicka in en ansökan i efterföljande perioder.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendiet.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter. 

 

Hur utses finalisten i respektive ansökningsperiod och slutligen stipendiaten?

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser för varje ansökningsperiod en finalist utifrån den bästa motiveringen kring hur företaget exempelvis gjort en hobby till karriär, förverkligat en livslång dröm eller lyckats fylla en lucka på marknaden med sitt passionsprojekt. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Den aktuella periodens finalist presenteras i mitten av nästkommande månad. Finalisten presenteras i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Bland de tre finalisterna utser sedan juryn en stipendiat som tilldelas 100 000 kronor. Detta görs utifrån lämnad motivering i kombination med genomförd intervju. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaten presenteras senast 31 januari 2023 i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en finalist eller stipendiaten genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan, eller om personen inte uppfyller kraven för att bli finalist eller stipendiat, utses (om möjligt) en ny finalist eller stipendiat.

 

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att utses som finalist eller stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt och företagets namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).