Sök på Svedea.se

Att planera företagets ekonomi

Att starta eget kan bli en början på något riktigt stort. Men ditt företag ska försörja både dig och sig självt. Därför är det viktigt att du håller ett öga på pengarna som strömmar in och ut ur företaget och hur mycket företaget har kvar i sin kassa.

Genom att göra budget kan du planera verksamheten bättre. Du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet men också kontroll över ekonomin så du kan betala räkningarna. Ett bra sätt är att göra en enkel resultatbudget och likviditetsbudget.

Resultatbudgeten visar förväntat resultat

En resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period, t ex ett år. För att budgetera försäljningen i ett nystartat företag måste du titta på flera saker:

När du gjort resultatbudgeten ser du hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader.

Foretag It

Se till att skydda din verksamhet

Företagsförsäkring

Likviditetsbudgeten visar om du kan betala dina räkningar

Medan en resultatbudget visar om verksamheten går med vinst eller förlust så visar likviditetsbudgeten om pengarna kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. För att undvika obehagliga överraskningar måste du alltid göra en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten.

Annars kan penningbrist i värsta fall stjälpa hela företaget. Det är ju ingen tröst att ha tillräckligt med pengar om ett år om du stupar på grund av penningbrist redan efter fyra månader. Därför behöver du göra likviditetsbudgeten månad för månad.

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Facebook

Instagram