Sök på Svedea.se

Man arbetar på en bärbar dator och pratar i telefon vid ett köksbord i ett modernt hem med ljus och växter.

Vad innebär coachning och mentorskap?

Som småföretagare kan det ibland vara svårt att veta vem man ska vända sig till när man behöver få objektiva, företags­relaterade råd och någon att bolla idéer med. Då kan en mentor eller coach vara en bra lösning.

Vad innebär coaching och mentorskap?  

Coaching för företag, eller för dig som person, är till för att stödja och utveckla dina och dina anställdas kompetenser, prestationer och personliga tillväxt. Coaching kan innehålla många komponenter, beroende på dina behov och mål, men grundprincipen är densamma – att sätta mål, göra en utvecklingsplan, genomföra, utvärdera och justera.    

En mentor fungerar lite som en opartisk vän och förebild som ger stöd, utmanar dig, inspirerar och hjälper dig att se möjliga lösningar. Mentorn är alltid på din sida, vill se dig utvecklas och växa och hjälper dig att bygga självförtroende och självkänsla.

Hållpunkter som ofta ingår i ett mentorskap är att sätta tydliga mål, gå igenom dina förväntningar, skapa ett ömsesidigt engagemang och ha en öppen och ärlig kommunikation. Att som person och företagare få stöd och vägledning av en mentor kan ha ett stort värde om man använder det rätt.    

Coach eller mentor – vad är skillnaden?  

I coaching handlar det ofta om en kortare och mer begränsad insats om cirka 3–6 månader. Ett mentorskap handlar däremot ofta om en insats som sträcker sig upp till ett år eller mer.

I coaching ligger fokus ofta på ett specifikt område medan man i mentorskapet kan ha ett bredare perspektiv och helhetssyn. Om man är mentor för en ledare behöver man till exempel ha kunskaper om både ledarskap och organisationer för att skapa förtroende.  

Att tänka på när du ska hitta en coach eller mentor:  

En modell många använder för coaching är GROW-modellen. Du hittar flera varianter av denna metod om du söker på nätet.  

Svedeas samarbete med NyföretagarCentrum   

Svedea samarbetar sedan många år med NyföretagarCentrum, en organisation som arbetar med att främja nyföretagande och finns i flertalet av Sveriges kommuner.  De arbetar med både rådgivning och mentorskap. Läs vad Sara Strand, ansvarig för NyföretagarCentrum i Solna/Sundbyberg, säger om coaching och mentorskap och varför det är en bra idé.    

Varför tycker du att det är en bra idé att ta hjälp av en coach eller mentor?   

–  För att du ska få någon oberoende att bolla dina idéer, utmaningar och problem med och som ger stöd och råd. Ett område kan till exempel vara din affärsplan. Även om den inte har förändrats så gör omvärlden det. Marknaden, konkurrenterna och distributionskanalerna kan förändras och då är det bra att veta om och hur du ska justera dina planer och navigera i framtiden, säger Sara Strand på NyföretagarCentrum i Solna/Sundbyberg. 

Hon fortsätter:

– Finns det områden du lägger mycket tid på som inte är ditt expertområde och som tar energi? Finns det något sätt som du kan arbeta mera effektivt? Oavsett utmaning är det bra att ha en oberoende part att diskutera med så att du kan anpassa din affärsplan till hur omvärlden förändras.     

Hur fungerar NyföretagarCentrums mentorprogram?  

– Om du söker till NyföretagarCentrums mentorprogram paras du ihop med en företagare som du arbetar med under ett år. Personen kommer på olika sätt att utmana dig så att du och ditt företag ska utvecklas. En matchning görs så du får den mentor som passar dig bäst. Har du inte tid att avsätta den tiden är rådgivning ett alternativ, avslutar Sara Strand. NyföretagarCentrums verksamhet är främst inriktad på nystartade företag.

Mer om mentorprogrammet Boka rådgivning

Facebook

Instagram