Sök på Svedea.se

Bokföra företagsförsäkring

Oavsett vilken bransch ditt företag verkar inom eller hur stora ni är, så kan det oförutsedda alltid inträffa. Därför är en företagsförsäkring en viktig trygghet ni aldrig bör vara utan. Men hur betalar och bokför man egentligen försäkringar som dessa? Här får du lite praktiska tips.

Betalning och periodisering

De vanligaste är att försäkringar betalas en gång per år. En försäkring betalar man dessutom i förskott så därför brukar kostnaden periodiseras.

Detta gäller även försäkringar på mindre belopp, trots att premierna betalas i förväg. När du betalar i förväg och periodiserar försäkringen, så delas betalningarna upp. Vid det första tillfället bokförs dock hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien.

Ett tips är att alltid bokföra per månad om kostnaden per månad är högre än 1000 kronor. Ett exempel: Företaget X betalar en årlig premie på 6000 kr för sin företagsförsäkring via plusgirot. Då ska försäkringen bokföras på debet och Plusgirot på Kredit.

Betala via ett försäkringskonto

I de flesta fall brukar en försäkring betalas via ett försäkringskonto. Försäkringsbolaget lägger då upp ett lån till er som ni sedan avbetalar med amorteringar och ränta.

Årspremien dras från företagskontot varje månad och bokförs av er som månatliga kostnader, även om hela årspremien betalats in vid samma tillfälle.

Vad händer vid skada?

I praktiken skiljer sig inte processen mycket från en privat skadeanmälan. Skulle oturen vara framme betalar försäkringsbolaget ut ersättning, minus självrisk, till den som skadats och till den som reparerar skadan. Är ni momspliktiga står ni även för momsen.

Vad kostar det att försäkra företaget?

Ange dina uppgifter och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram