Sök på Svedea.se

Två kvinnor pratar och tittar i en laptop

Tips för dig som ska anställa personal

Att anställa är ett av de större besluten du kan ta och det är en mängd lagar och regler du behöver sätta dig in i. Därför är det viktigt att lägga ned den tid och energi som krävs för att valet ska bli det bästa.

Vad krävs för att få anställa?

Innan du anställer personal för första gången måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör du till exempel på verksamt.se 

Hur rekryterar jag bäst?

Formulera ditt mål

Formulera kraven på den nyanställde 

Formulera en platsannons 

Jämför ansökningar och gör urval

Genomför intervjuer

Be om betyg och referenser

Gör en bakgrundskontroll

Välj och träffa rätt kandidat

Det är naturligtvis viktigt att vara noggrann när du anställer. Personalkostnaden är ofta en stor del av företagets kostnadsbudget och det kan bli dyrt med fel person ombord. Definiera vad som är viktigast hos den du söker och håll fast vid det genom rekryteringsprocessen.

Självklart så ska personkemin fungera men det är inte en kompis du söker. Om du använder referenspersoner så sök inte bara bekräftelse på det du uppfattar som positivt, leta istället efter det som din kandidat inte har berättat.

Bestäm ett nytt möte efter att du gjort ditt val. Prata genom saken en gång till och diskutera anställningsform, lön, andra förmåner etc. Läs på och ta reda på så mycket som möjligt om detta innan du skriver anställningskontrakt med någon. 

När du registrerat dig som arbetsgivare och anställt personal, ska du varje månad redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Detta gör du i en månatligt i en arbetsgivardeklaration.

Mer om nyanställningar på Verksamt.se

När en anställd slutar

Gå noga igenom processen i uppsägningen tillsammans med medarbetaren för att undvika missförstånd. Tänk också på att avsluta löpande abonnemang, till exempel telefon, försäkringar, leasingavtal och liknande.

Glöm inte att eventuella nycklar och kodbrickor ska lämnas tillbaka/avregistreras. Gå även igenom om några behörigheter till interna eller externa system finns och avsluta dessa. För du register över vilka system dina anställda har tillgång till, så blir det lättare vid ett avslut.

Berätta tidigt för eventuella kollegor att den anställde kommer att sluta. Annars kan det lätt uppstå onödig ryktesspridning. Fundera även på om det är relevant att informera några av era kunder/samarbetspartners.

Säkerställ att medarbetaren delar med sig av relevant kompetens och dokumentation som företaget kan behöva. Skapa även en miljö som hjälper medarbetaren att bidra och vara delaktig fram till sista dagen av sin anställning. Använd den sista tiden till att ta vara på medarbetarens kloka insikter och dess kompetens.

Boka ett avslutningssamtal där medarbetaren får möjlighet att komma med sina synpunkter kring företaget och sin tid där. Det blir en chans för er att fånga upp saker att jobba vidare med på arbetsplatsen. Om du planerar för en avtackning så stäm av den med medarbetaren först. Vissa tycker om att stå i centrum, men andra gör det inte.

Facebook

Instagram