Sök på Svedea.se

En man sitter och jobbar framför en dator

Så gör du en affärsplan

En affärsplan beskriver bland annat hur din affärsidé kan översättas i ett antal mål. För nystartade företag är den extra viktig. Här kommer tips på hur du skapar din egen affärsplan och hur du håller den levande.

Varför behövs en affärsplan?

Alla som startar ett företag har en affärsidé som de vill förverkliga. Men idén behöver formuleras och struktureras för att väcka intresse hos t ex banker eller andra relevanta personer. Där kommer affärsplanen in.

I affärsplanen beskriver du din affärsidé, hur du har tänkt att den ska genomföras, hur din marknad ser ut och den budget och kalkyl du tagit fram. Att göra den är dessutom bra i och med att den får dig att skärskåda och kanske förbättra dina planer innan de presenteras.

En affärsplan – många delar

En affärsplan är i praktiken din beskrivning av dig själv och din affärsidé. Men för att ge den tyngd bör du även har svar på ett antal frågor som du kan se här:

Om dig och företaget

Börja med att beskriva din affärsidé, din produkt eller tjänst. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig? Berätta sedan kort om dig själv, dina erfarenheter och annat relevant. Nu kan du gå in mer på djupet.

Börja att beskriva mer detaljerat vad som skiljer din produkt eller tjänst från andra – prisnivå, funktion, tillverkning, framtidsscenario. Hur ser din marknad ut, ska du vara lokal eller rikstäckande, hur attraherar du kunder?

Därefter tittar du på konkurrenterna, vilka är deras styrkor och svagheter? Hur ska du synas, särskilja dig och få kunder?

Nu lite formalia. Vilken typ av företag har du startat, ett aktiebolag, enskild firma eller annan firmaform? Var ska du driva firman, hemifrån eller hyra lokal? Vad behöver du för att starta verksamheten, ett lager, maskiner eller andra inventarier?

Komplettera till sist med en målbild. När tänker du starta din verksamhet och var befinner du dig om t ex fem år? Gör sedan en SWOT-Analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

Med denna skriver du ned vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot du kan se. Analysen kan hjälpa dig att se svagheter och hot i tid och ta tillvara på styrkor och möjligheter.

Om företagets ekonomi

Börja med att upprätta en budget som visar de intäkter och kostnader som du beräknar. De redovisar du sedan i en resultatbudget, det vill säga dina uppskattade kostnader och intäkter per år.

Du gör sedan en likviditetsbudget som är en plan för kassaflödet i ditt företag, en kapitalberäkning som uppskattar hur mycket kapital du behöver och om du tänkt att finansiera verksamheten via t ex banker, ALMI eller kanske starta eget-bidrag?

Så fungerar företaget och når sina mål

En affärsmodell och en affärsplan kan vara bra att göra. Affärsmodellen beskriver hur ditt företag ska fungera medan affärsplanen beskriver hur företaget ska nå det målet. En affärsplan är en plan med tider och aktiviteter för hur målet ska nås, men är samtidigt är helt beroende av affärsmodellen i och med att den beskriver målet.

Vi förstår och anpassar efter din verklighet – på riktigt

Vi erbjuder ett försäkringsskydd som är speciellt anpassat för ditt företag och som kommer med en förstklassig skadehantering. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Försäkra ditt företag

Ange dina uppgifter och börja skräddarsy din försäkring

Organisationsnummer

Facebook

Instagram