Sök på Svedea.se

Från affärsidé till en vinnande idé

Har du en idé som du tror kan lösa något som omvärlden ser som ett problem? En bra formulerad affärsidé är första steget mot framgång och grunden som ditt företag ska vila på.

Välj rätt idé

En affärsidé bottnar i en tanke kring vad du ska sälja, hur du ska sälja och till vem. Affärsidén ska lyfta fram företagets styrka och vad som särskiljer det.

Har du tänkt igenom detta noga så ökar dina möjligheter att lyckas. Skriv gärna ner dina idéer, utveckla dem och se om de är hållbara. Då är det också lättare för andra att förstå dina tankar och din strategi.

Formulera din affärsidé

Du kan formulera din affärsidé genom att svara på dessa punkter:

Utvärdera din affärsidé

När du har beskrivit din affärsidé bör du utvärdera den. Testa den på människor du litar på. Du kan också ta kontakt med en inkubator eller rådgivare för att få feedback.

När du gjort detta är det dags att göra en affärsplan. Din affärsidé är en del av affärsplanen som är en beskrivning av företaget och verksamheten.

En välskriven affärsplan hjälper dig att se långsiktigt och är ett hjälpmedel när du ska sälja in din idé till investerare, kunder, leverantörer, banker och myndigheter.

Skydda din idé

Det är viktigt att tidigt fundera på vad som kan behöva skyddas kring din affärsidé. Det kan vara uppfinningar (patent), varumärken, design eller texter (upphovsrätt).

Detta kan naturligtvis kännas sekundärt i ett uppstartskede, men om du lyckas med ditt företag kan dina varumärken bli värdefulla för dig. Då är det nödvändigt att ha dem registrerade.

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Skräddarsy din företagsförsäkring

Ange dina uppgifter och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram