Sök på Svedea.se

Semesterlagen för arbetsgivare

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester under ett år. Den som börjar sin anställning efter den 31 augusti har rätt till fem betalda semesterdagar under det innevarande semesteråret.

Räkna ut antalet betalda semesterdagar

När du ska beräkna antalet betalda semesterdagar börjar du med att räkna fram hur många dagar en person varit anställd under intjänandeåret. Intjänandeåret är enligt semesterlagen 1 april - 31 mars. Anställningsdagar är kalenderdagar inklusive lördagar, söndagar och helgdagar. Dra ifrån eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande.

Dela därefter antalet anställningsdagar med 365 (366 vid skottår). Multiplicera med det totala antalet semesterdagar som den anställda har rätt till. Du ska avrunda antalet dagar uppåt till hela dagar.

Förläggning av semester

Om inget annat är avtalat ska den anställda ha minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni - augusti. Du som arbetsgivare ska alltid vara överens med den anställda när semestern ska förläggas. Blir ni oense så är det upp till dig som arbetsgivare att bestämma när den anställda ska ha sin semester. Ni kan avtala om andra villkor i det personliga anställningsavtalet eller genom kollektiv- och hängavtal.

Uttag av semesterdagar

Enligt semesterlagen räknas all semesterledighet i hela dagar. Det innebär att det t ex inte går att ta ut en halv semesterdag, om inte din arbetsgivare gjort ett undantag för detta i ditt avtal. För anställda som normalt inte jobbar lördagar och söndagar räknas varken helger, helgdagar eller påsk-, pingst, midsommar-, jul- och nyårsafton som semesterdagar. Bara dagar som skulle ha varit arbetsdagar räknas i dessa fall.

Sparad semester

En anställd som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under semesteråret, har rätt att spara de överskjutande betalda semesterdagarna till ett senare semesterår. I de flesta fall måste sparade semesterdagar tas ut inom fem år. Obetalda semesterdagar kan däremot inte sparas.

Byte av arbetsgivare under året

En anställd som byter arbetsgivare under året har i regel inte rätt till semesterledighet hos den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren ska dock betala ut semesterersättning för intjänad semester som personen inte tagit ut. Den nya arbetsgivaren får också räkna av den semesterledighet som den anställda har tagit ut hos den tidigare arbetsgivaren. Om anställningen börjar efter den 31 augusti har den anställda rätt till fem semesterdagar i den nya anställningen det innevarande semesteråret.

Facebook

Instagram