Sök på Svedea.se

En kvinna står böjd över ett bord och tittar på färgkartor

Immaterialrätt – vad är det?

Immaterialrätt behandlar immaterialrättsliga tillgångar som i praktiken är idéer som kan skyddas av bl a patent, varumärkesskydd och upphovsrätt. Idag är dessa skydd viktigare än någonsin, så det finns många anledningar att känna till vad som gäller

Immaterialrättsliga tillgångar

Immaterialrätt handlar om ensamrätter som i de flesta fall har ett marknadsvärde. Genom att skydda den immaterialrättsliga tillgången blir det straffbart att nyttja någon annans ensamrätt utan tillstånd. Immaterialrätten är uppdelad i två områden. Det ena är det industriella rättsskyddsområdet med firmarätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt. Det andra handlar om upphovsrättsligt skydd för så kallade verk, t ex bildkonst eller olika typer av sammanställningar.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter ger dig som ägare av rättigheten en tidsbegränsad ensamrätt till dina tillgångar, till exempel ensamrätt att framställa kopior, utnyttja en uppfinning kommersiellt eller använda dig av ett varumärke eller en design. Du som företagare bör ha en strategi för dina immateriella rättigheter vilka är uppdelade i upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Patent- och registreringsverket (PRV) är den myndighet som ansvarar för immateriella rättigheter i Sverige. För alla immaterialrättsliga rättigheter, förutom upphovsrätt, krävs det en ansökan och registrering.

Foretag Smaforetagare

Försäkringen för dig som småföretagare

Se vår företagsförsäkring

De immateriella rättigheterna

Bolagsnamn

Rätten till ett företags namn regleras av firmarätten och det är Bolagsverket som i Sverige ansvarar för registrering av firmor. Om du ska döpa ditt företag eller funderar på en namnändring av ditt befintliga företag, så bör du kontrollera hos Bolagsverket om andra redan registrerat liknande namn innan du lägger pengar på en ansökan. Ett viktigt tips är också att kolla om dina namnförslag finns som lediga webdomäner.

Varumärkesskydd

Varumärkesskydd är ett skydd för ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn eller slogans. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten, en så kallad förpackningsutstyrsel. Varumärket måste anses unikt och gå att särskilja från andra liknande varor eller tjänster. Ett varumärkesskydd gäller i tio år och kan sen förlängas med 10 år i taget, hur länge som helst.

Designskydd och patent

Mönsterskydd/designskydd som skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte själva funktionen eller den bakomliggande idén. Vill du skydda en uppfinning eller en design så ska du vända dig till PRV, patent och registreringsverket. I båda fallen kan det dock vara en både komplicerad och kostbar process att få det önskade skyddet. Därför är det en bra idé att kontakta en specialist på området. Ett patent gäller i upp till 20 år. 

Upphovsrätt

Upphovsrättsskydd är det enda skyddet du får utan att behöva ansöka om det. Skydd gäller nämligen för konstnärliga verk med så kallad verkshöjd, till exempel programvaror, fotografier, konstverk och musik. Upphovsrätten består av en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli omnämnd i samband med att verket används och att verket inte får ändras utan dennes tillåtelse. Den ekonomiska rätten ger upphovspersonen rätt till ekonomisk ersättning. En vanlig missuppfattning är till exempel att bilder som publicerats på internet är fria att använda. En patentansökan offentliggörs efter 18 månader. Ett patent gäller i max 20 år.

Vill du veta mer?

Via PRV får du en bra genomgång av flera av de områden som nämnts, speciellt om du är ny företagare. 

Andra nyttiga länkar

Facebook

Instagram