Sök på Svedea.se

En kvinna arbetar vid sitt skrivbord omgiven av kartonger och klädhängare, vilket antyder en liten klädbutik eller e-handelsverksamhet

Håll koll på vem du gör affärer med

Oseriösa aktörer har sedan länge utnyttjat småföretag som verktyg i sin ekonomiska brottslighet. Det finns dock varningssignaler du kan vara uppmärksam på för att minimera riskerna för ditt företag.

Skatteverkets förebyggande åtgärder

Ett exempel på förebyggande åtgärder är de så kallade systemåtgärder som Skatteverket infört inom flera branscher. Det innebär bland annat kassaregister för företag inom kontanthandeln, redovisningscentraler för taxi och personalliggare för bland annat branscherna inom bygg, restaurang, kropp- och skönhetsvård samt fordonsservice.

Dessa systemåtgärder är framtagna för att försvåra fusk och samtidigt effektivisera myndighetens kontroll. Skatteverket genomför även kontroller för att hitta företag som fuskar, bland annat genom kontrollbesök på arbetsplatser eller genom olika typer av skatteutredningar.

Syftet är i första hand att hitta och rätta till fel, men även att säkerställa att företaget väljer rätt väg framåt. Varje år fokuserar de dessutom särskilt på utvalda branscher som de tittar närmare på.

Tillsammans för sund konkurrens

Ser du till att vara vaksam och tar hjälp av Ekobrottsmyndighetens checklista minimerar du risken att du eller ditt företag blir utsatta för ekonomisk brottslighet. Myndigheterna är på din sida och gör vad de kan.

FORETAG GENERELL Mobil 563X645

Skydda ditt företag mot oseriösa aktörer

Företagsförsäkring

Vet du vem du gör affärer med?

Frågan är tyvärr lättare att ställa än att besvara. De oseriösa aktörerna blir fler och fler och alltmer duktiga på att dölja sina syften bakom ett seriöst yttre.

Bakom fasaden kan det dock visa sig vara företag som använder sig av andra företag som brottsverktyg för att få otillbörliga förmåner. 

De kanske inte heller betalar in skatter eller avgifter, levererar rätt kvalitet, lever upp till sina tillstånd, eller betalar sina anställda skäliga löner. För att avslöja dem behöver man alltså göra fler och djupare kontroller av både företagen och deras representanter. Där kan Ekobrottsmyndighetens checklista fungera som ett bra verktyg.

Ekobrottsmyndigheten hjälper dig

Checklistan består av ett antal påståenden som alla utgör varningssignaler, där de som är fetmarkerade är allvarligare och innebär högre risk. Genom att stämma av det du tycker passar för ditt sammanhang kan du enkelt se om dina leverantörer och deras företrädare går att lita på.

Ju fler du känner igen, desto större är risken att det aktuella företaget ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.

Skatteverket motverkar osund konkurrens

Även Skatteverket arbetar för att motverka osund konkurrens genom att identifiera branscher med högre risk för skattefusk eller skattefel. Via en mängd olika kanaler arbetar de aktivt med att informera företag om hur man ska göra rätt och samarbetar även med branschorganisationer och andra myndigheter. 

Facebook

Instagram