Sök på Svedea.se

En illustration som firar 'Cyber Security Awareness Month 2023' med en sköld och banderoll mot en blå bakgrund

Cybersäkerhet och egenföretagande

Över hela Europa är oktober utsedd till Cybersäkerhetsmånad. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten och kunskapen hos egenföretagare och privatpersoner kring hur man skyddar sig. Därför har vi samlat tips kring hur du själv kan skydda din firma.

Varför är informationssäkerhet viktigt?  

Världen blir som bekant alltmer teknikdriven och allt oftare arbetar vi med enheter och konton som är sårbara för dataintrång. Vi använder dessutom enheter som kopplar ihop vårt privat- och företagsliv. Skulle ditt företag drabbas kan du med andra ord även drabbas privat, vilket du självklart vill förhindra.

Dataintrång – det vanligaste hotet 

Skadlig kod är ett samlingsnamn som används för att beskriva skadlig programvara som är skapad för att orsaka skada. Det kan inkludera virus, maskar, spionprogram, trojaner och ransomware. Cyberbrottslingar använder skadlig kod för att stjäla din information och pengar genom att ta kontrollen över dina enheter och konton. Bedrägerier är meddelanden som skickas av cyberbrottslingar som är utformade för att lura dig till att lämna känslig information eller för att aktivera skadlig kod på din enhet. Denna brottslighet kan få betydande personliga och ekonomiska konsekvenser för dig. Attackerna blir dessutom alltmer sofistikerade och frekventa.

Hur kan du skydda dig?  

Aktivera automatiska uppdateringar 

Programuppdateringar hjälper till att skydda dina enheter genom att åtgärda programvarufel (kodningsfel eller sårbarheter). Cyberbrottslingar och skadlig kod kan annars använda dessa buggar för att komma åt din enhet och stjäla dina personuppgifter, konton, finansiell information och identitet. Nya programvarubuggar hittas ständigt och utnyttjas också av cyberbrottslingar. Uppdatering av programvaran på dina enheter hjälper till att skydda dig från cyberattacker. 

Aktivera multifaktorautentisering (MFA)

Du kan använda multifaktorautentisering (MFA) för att förbättra säkerheten för dina viktigaste konton. MFA innebär att du skapar en kombination av två eller flera autentiseringstyper innan du beviljar åtkomst till ett konto. 

Kombinera dessa för MFA:

MFA gör det svårare för cyberbrottslingar att få första åtkomst till ditt konto genom att lägga till fler autentiseringslager. Det innebär kräver extra tid, ansträngning och resurser för att bryta sig in i din enhet.

Säkerhetskopiera dina enheter

En säkerhetskopia är en digital kopia av din information, till exempel foton, ekonomisk information eller poster du har sparat på en extern lagringsenhet eller i molnet. Att säkerhetskopiera din information är en försiktighetsåtgärd så den kan återställas om den förloras, blir stulen eller skadad. Du bör regelbundet säkerhetskopiera dina filer och enheter. 

Använd lösenfraser för att skydda dina viktiga konton

En lösenfras är en säkrare form av lösenord. Lösenfraser använder fyra eller fler slumpmässiga ord som lösenord och är mest effektiva när de är långa, oförutsägbara och unika. Om ditt konto inte stöder MFA kan du istället använda en unik stark lösenfras som lösenord för att skydda ditt konto. Kom ihåg att aldrig återanvända en lösenfras eller ha samma lösenord för flera konton. 

Om en webbplats eller tjänst kräver ett komplext lösenord, inklusive symboler, versaler eller siffror, kan du inkludera dessa i din lösenfras. Din lösenfras bör fortfarande vara lång, oförutsägbar och unik för bästa säkerhet. Genom att följa dessa steg kan du skapa en stark lösenordsfras som hjälper till att skydda dina digitala konton och personlig information. Kom ihåg att säkerhet är en kontinuerlig process, så se till att hålla dina lösenordsfraser uppdaterade och använda andra säkerhetsåtgärder som tvåfaktorsautentisering när det är möjligt.

Säkra dina mobila enheter

Programvaru- och appsäkerhet 

Använd enhetens automatiska uppdateringsfunktion för att installera nya program- och operativsystemuppdateringar så snart de är tillgängliga. Ställ in enheten så att den kräver en lösenfras/lösenord innan program installeras. Kontrollera sekretessbehörigheterna noggrant när du installerar nya appar på din enhet, särskilt för gratisappar. Installera endast appar från välrenommerade leverantörer. 

Datasäkerhet 

Aktivera fjärrlåsnings- och rensningsfunktionerna, om din enhet stöder dem. Se till att du noggrant tar bort personuppgifter från din enhet innan du säljer eller kasserar den. 

Säkerhet för anslutningar 

Stäng av Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem. Se till att din enhet inte automatiskt ansluter till nya Wi-Fi-nätverk.

Hur förbereder du dig innan något händer?

Så här kan du förbereda dig och eventuella medarbetare för en incident. Ju bättre förberedda ni är, desto snabbare kan ni se och förstå eventuella varningssignalerna och agera så incidenter ger mindre negativ effekt.

Pocketsafe – hela ditt säkerhetsbehov på ett ställe

Vi är naturligtvis måna och din och din firmas säkerhet och därför har vi ett exklusivt samarbete med Pocketsafe för att kunna erbjuda dig allt det som skyddar ditt företag, samlat på ett ställe.

PocketSafe är en lättanvänd, digital trygghets- och säkerhetsplattform där all information och support som är viktigt för ditt företag finns samlat på ett ställe. Du får hjälp med allt från hur du hanterar risker och kriser till hur du bör agera vid olika incidenter för att skydda din egendom och personal. Du får även hjälp med olika skadeförebyggande åtgärder i form av checklistor, guider, råd och tips. 

Pröva Pocketsafe kostnadsfritt i 6 månader!

Som Svedeakund får du 6 månaders fritt abonnemang hos vår samarbetspartner PocketSafe. Registrera dig med kampanjkoden VIP_Svedea23 så är du igång!

Mer om Pocketsafe

Facebook

Instagram