Sök på Svedea.se

En närbild på en hand som håller i en brandsläckare, redo att använda, med fokus på mätaren

Så förebygger du brand på företaget

En brand på företaget kan få katastrofala följder för både ekonomin och verksamheten. Genom att arbeta systematiskt minskar du risken att drabbas – och som företagare är det viktigt med förebyggande åtgärder eftersom det ofta är ett krav i försäkringsvillkoren.

Anlagd brand

En allt för vanlig orsak till brand är den är anlagd. Det är alltså viktigt att avlägsna brännbart material och skapa rutiner för din personal. Viktigast för att förhindra anlagda bränder är att ha ordentliga dörrar och lås och att hålla ordning runt byggnaden. En inhägnad och väl upplyst anläggning eller lastkaj minskar inte bara risken för anlagda bränder, utan också för inbrott och skadegörelse.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten sker med någon form av verktyg som alstrar värme eller ger gnistor. Det kan vara allt från svetsning, skärning och lödning med el eller gas, till arbeten med varmluftspistol eller utrustning för läggning av tätskikt på tak.

Släck branden rätt

Skillnad mellan ett mindre tillbud och en katastrof beror ofta på om det finns en fungerande släckutrustning eller inte. Det är viktigt att känna till att det finns olika typer av utrustning beroende på miljön den ska användas. Ett brandlarm med direktlinje till larmcentral är bl a att föredra.

Brandposter

De vanligaste släckutrustningarna är inomhusbrandpost och handbrandsläckare. Inomhusbrandpost är en ihoprullad brandslang som normalt är 25 meter lång och som ansluts till en vattenledning. En inomhusbrandpost förvaras oftast i ett skåp. 

Handbrandsläckare

Det finns många klasser av handbrandsläckare. De vanligaste är klass A, B och C.

Foretag Inbrottslarm

99 % av våra ärenden hanteras inom ett dygn

Se vår företagsförsäkring

Tänk på elsäkerheten

För det mesta är fastighetsägaren ansvarig. Om ditt företag inte äger lokalerna bör det finnas ett avtal som förklarar hur ansvaret för kontroll och underhåll ska fördelas mellan fastighetsägaren och ditt företag. En dålig anslutningskabel kan vara en brandrisk. Byt därför ut trasiga eller dåliga sladdar. Ersätt skarvsladdar, grenuttag och sladdvindor om de inte bara används tillfälligt med kablar för fast förläggning och vägguttag.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att kontroller och arbeten i elanläggningar – och ansluten elektrisk materiel – endast görs av yrkesmän. På så sätt minskar man risken för att en brand uppstår i elanläggningen.

Säkra personalutrymmen

I utrymmen där människor vistas är det lätt hänt att glömma en påslagen kaffebryggare, spisplatta eller tänt ljus. Skaffa en timer som slår av strömmen. Med ett Trinettkök stängs spisplattorna automatiskt av efter 60 minuter. Andra tips är att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt, alltid ha en brandsläckare och brandfilt i närheten och utbilda personalen i brandförsvar. Se även till att inga nödutgångar är blockerade.

Se över sopor och avfall

Håll dörrarna stängda

Brandfarliga varor

Facebook

Instagram