Marknadsplan

Marknadsplan eller marknadsföringsplan, båda orden beskriver samma sak. En marknadsplan är en plan för hur ditt företag ska marknadsföras och hur du ska locka fler kunder (och behålla de befintliga) på kort och lång sikt.

Vad är en marknadsplan?

En marknadsplan är en strategi som på ett enkelt och genomtänkt sätt beskriver ditt företags mål, hur du ska nå dina mål via marknadsföring. Planen ger möjlighet till ett helhetstänk och samordning. Genom en marknadsplan är det enklare att välja vad ditt företag ska fokusera på och utveckla.

Vad ska en marknadsplan innehålla?

Planen ska alltid innehålla en beskrivning av vad du erbjuder, din målgrupp, hur du ska sälja och varför kunderna ska välja dig. Den ska innehålla mål, visioner och strategier. Tankar om uppföljning och utvärdering är också viktigt för att företaget ska kunna fortsätta. Det är lätt att hitta olika förslag på planer på nätet. Tre viktiga punkter som den bör innehålla är:

Din affärsidé

Vad säljer företaget och till vem? Varför ska dina kunder välja ditt företag framför en konkurrent?

Nuläge

Vilka av ditt företags produkter eller tjänster säljer bra respektive dåligt? Vilka är dina kunder? Hur ser dina konkurrenter ut? Vad gör de bra och mindre bra?

Mål

Vart ska företaget? Målen kan vara både kortsiktiga delmål och företagets långsiktiga mål.

Vad är en aktivitetsplan?

En aktivitetsplan är en sammanfattning av de operativa åtgärder som måste till för att du ska nå ett visst verksamhetsmål t.ex. lansera en ny produkt/tjänst på marknaden.

Aktivitetsplanen ska ge dig svar på vem som ska göra vad, när det ska göras och hur (på vilket sätt) det ska göras. Genom att svara på dessa frågor går det att få struktur på en aktivitetsplan:

  • Vad är det som ska göras?
  • Var ska det göras? 
  • När ska det göras?
  • Hur ska det göras?
  • Vem ska göra det?

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.