Inbrott på företag

Tänk om ditt företag drabbades av inbrott? Förutom ekonomiska förluster skulle det antagligen leda till en rad andra bekymmer. Oavsett eventuella försäkringsrabatter eller om du inte ens är försäkrad, så bör du alltså se om ditt hus innan olyckan är framme.

Inbrottslarm skyddar

Ett inbrottslarm förebygger inbrott men kan också begränsa skadornas omfattning. Ett godkänt larm kan dessutom ge dig rabatt på försäkringen. Ett godkänt inbrottslarm innebär att:

  • Larmet ska vara installerat av certifierad installatör och uppfylla SSF 130.
  • Larmet installerats enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler och i normalfallet skyddar hela lokalen.
  • Larmet är anslutet till en larmcentral och som vid utlöst larm skickar väktare till företaget.
  • Skaffa gärna jalusier eller dörrgaller och se alltid till att ha kontroll på nycklar.
  • Använder ni kodbricka för att låsa upp, så kombinera den med kod. Tappar någon sin bricka så finns det då ett extra skydd i form av koden.

I vissa fall kan vi ha ett krav på att företagets lokaler är utrustade med inbrottslarm som godkänts enligt en viss skyddsklass och larmklass. Kontakta då en larminstallatör, de vet vad som gäller för larm enligt SSF 130.

Tappa inga nycklar

Nycklar till ytterdörrar bör inte förvaras på försäkringsstället utanför arbetstid. Om nycklarna behöver förvaras i försäkringslokalen ska de förvaras i låst skåp eller låda. Förvara inte nycklar till t.ex. värde- eller säkerhetsskåp på försäkringsstället. Om skåpet öppnas med en nyckel som förvaras på försäkringsstället gäller inte försäkringen för innehållet i skåpet. Tänk även på att förvara nyckeln på ett säkert sätt hemma i din bostad.

Skydda med smart DNA

SmartDNA är en osynlig, spårbar vätska som fungerar i avskräckande syfte och när inbrottet är ett faktum. Har du en butik kan du koppla SmartDNA till ett larm och när larmet går sprutas inbrottstjuven som stöldgodset ner med en spårvätska som är omöjlig att få bort. På så sätt kan tjuven bindas till brottet. Du kan också pensla SmartDNA på lösa saker som datorer etc. Vätskan innehåller ett unikt DNA som knyts till dina värdesaker så de kan de spåras tillbaka till dig.

Stöldskydda din dator

  • Förvara den i en lokal vars öppningsbara fönster är låsta.
  • Datorn ska finnas i en lokal med inbrottslarm anslutet till larmcentral.
  • Lås fast med ett godkänt datorlås.
  • Förvara den i låst kassaskåp, säkerhetsskåp eller dokumentskåp.
  • Märk datorn med smart DNA eller kemisk etsning.