Immaterialrätt – vad är det?

Immaterialrättsliga tillgångar är i praktiken idéer som kan skyddas av bl a patent, varumärkesskydd och upphovsrätt. Idag är dessa skydd viktigare än någonsin och storföretag lägger stora resurser för att försvara och bygga värden kring sina idéer. Men även om du driver ett mindre företag så finns det all anledning att känna till vad som gäller.

Immaterialrätt

Immaterialrättsliga tillgångar

Immaterialrätt handlar om ensamrätter som i de flesta fall har ett marknadsvärde. Genom att skydda den immaterialrättsliga tillgången blir det straffbart att nyttja någon annans ensamrätt utan tillstånd. Immaterialrätten är uppdelad i två områden. Det ena är det industriella rättsskyddsområdet med firmarätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt. Det andra handlar om upphovsrättsligt skydd för så kallade verk, t ex bildkonst eller olika typer av sammanställningar.

Bolagsnamn

Rätten till ett företags namn regleras av firmarätten och det är Bolagsverket som i Sverige ansvarar för registrering av firmor. Om du ska döpa ditt företag eller funderar på en namnändring av ditt befintliga företag, så bör du kontrollera hos Bolagsverket om andra redan registrerat liknande namn innan du lägger pengar på en ansökan. Ett viktigt tips är också att kolla om dina namnförslag finns som lediga webdomäner.

Designskydd och patent

Vill du skydda en uppfinning eller en design så ska du vända dig till PRV, patent och registreringsverket. I båda fallen kan det dock vara en både komplicerad och kostbar process att få det önskade skyddet. Därför är det en bra idé att kontakta en specialist på området.

Varumärkesskydd

Ett varumärke är i grunden ett särskiljande kännetecken för en produkt eller tjänst. Varumärket är ofta ett ord, en symbol eller figur men det kan också vara ett ljud eller en unik förpackningsform. Varumärken kan registreras på olika geografiska marknader och i olika varu- och tjänsteklasser. I Sverige är det hos PRV du kan söka skydd för ditt varumärke.

Upphovsrätt

Upphovsrättsskydd är det enda skyddet du får utan att behöva ansöka om det. Skydd gäller nämligen för konstnärliga verk med så kallad verkshöjd, t ex programvaror, fotografier, konstverk och musik. Upphovsrätten består av en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli omnämnd i samband med att verket används och att verket inte får ändras utan dennes tillåtelse. Den ekonomiska rätten ger upphovspersonen rätt till ekonomisk ersättning. En vanlig missuppfattning är t ex att bilder som publicerats på internet är fria att använda.

Vill du veta mer?

Via PRV-skolan får du en bra genomgång av flera av de områden som nämnts, speciellt om du är ny företagare. 

Andra nyttiga länkar