Dags för ny lokal? Så får du koll och kontroll.

När ett bolag växer måste nya rutiner formas, ni kanske till och med behöver byta lokal eller förändra de befintliga? Då finns det förberedelser som är bra att ha gjorda innan – och dom berättar vi mer om här.

Granska ditt nuvarande hyresavtal

Läs igenom ditt nuvarande avtal och se hur lång uppsägningstid du har. God framförhållning påverkar förutsättningarna i jakten på rätt lokal. Har du flera år kvar på kontraktet så är tyvärr en grundläggande regel i lokalhyresavtalet att det inte kan sägas upp vid någon annan tidpunkt än vid hyrestidens utgång. Denna regel finns för att alla inblandade parter ska kunna förlita sig på att det avtal man har kommit överens om gäller under löptiden.

Vilka behov har du?

I dagens snabbföränderliga värld är det ett stort plus om den nya lokalen kan anpassas efter olika tänkbara scenarier. Det är alltså en bra idé att gå igenom vilka behov din verksamhet har idag och vilka som kan uppstå i morgon.

Ge dig tid att planera

Hur vill du att planlösning, färger och val av inredning ska se ut och fungera? Vilka värden ska lokalen ge dig och dina eventuella medarbetare, är den förberedd för olika former av möten och arbetssätt? Behöver du parkeringsmöjligheter? Undersök i tid och försök göra själva flytten så hållbar som möjligt. 

Förstå det nya hyresavtalet

Det är naturligtvis fantastiskt kul och spännande när man till slut hittat den perfekta lokalen. Men då är det samtidigt smart att vara lite noggrann. Innan du skriver på hyresavtalet är det viktigt att du förstår vad som ingår i avtalet och vilket ansvar du som hyresgäst har. 

  • Vem ansvar för sophantering, hissar, skadedjursangrepp och snöröjning? Vad kan fastighetsägaren kräva av dig vid en skada?
  • Ingår el, värme, vatten, städning i hyran? Är hyran årligt indexerad, och i så fall hur mycket?
  • Vad får du använda lokalen till, butik, kontor och/eller restaurang?
  • Hur lång är uppsägningstiden för dig och fastighetsägaren? Har du ingått ett avtal på obestämd tid sägs avtalet upp efter att lokalen sagts upp av hyresgästen eller hyresvärden. Uppsägningstid är då ofta nio månader. Vill du hyra ut lokalen i andra hand under uppsägningstiden måste du ha hyresvärdens tillstånd. Säger hyresvärden nej kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Det är bara du som vill hyra ut som kan ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.
  • Kräver hyresvärden en deposition vid kontraktsskrivningen kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. De tar emot och förvarar pengar du ska betala till hyresvärden. Om du väljer att deponera hyran istället för att låta bli att betala kan hyresvärden inte vräka dig för att du inte har betalat. 

Skydda din verksamhet!

Även om du är mitt inne i en större förändring, så är det väldigt viktigt att inte glömmer att se över ditt försäkringsskydd. Du är nämligen ansvarig för skador som kan uppstå, som till exempel inbrott, vattenskada eller skadegörelse och måste därför ha en försäkring. 

  • Glöm inte heller brandskyddet, att du ansvarar för och underhåller brandsläckare, brandvarnare och utrymningsvägar. Det är smart att lägga till sanerings- och husbocksförsäkring i din försäkring.
  • Se över din försäkring. Du vill ju inte betala för en större lokal än du valt till exempel. Glöm inte att adressen på ditt försäkringsbrev måste överensstämma med adressen för lokalen. Har du flera adresser i företaget, måste alla adresser finnas inlagda på försäkringen för att den ska gälla riktigt.
  • Tar du emot kundbesök? Då kommer du att behöva en kundolycksfallsförsäkring.
  • Uppfyller lokalen de säkerhetsföreskrifter försäkringsbolaget ställer? Beroende på vad som skadas kan din eller hyresvärdens försäkring belastas, men du kan anses ha orsakat skadan och då är det bra att ha en ansvarsförsäkring. Anpassa även skalskydd och lås efter din verksamhet.
  • Kolla gärna runt om det planeras någon byggnation i området dit du flyttar, det kan till exempel påverka accessen till din lokal.