Tänk på det här när du hyr lokal

Många faktorer spelar in när du hyr en lokal för din verksamhet och självfallet är det planlösning, det kommersiella läget, parkeringsmöjligheter, expansionsytor som du i första hand ska titta på. Men glöm inte bort att ägna en tanke åt de krav som försäkringsbolaget kan komma att ställa vad gäller exempelvis inbrottsskydd och brandsäkerhet.

Inbrott – trist men det förekommer

För många verksamheter är återkommande inbrott tyvärr en realitet. För butiker är ofta den materiella skada som tjuvarna åstadkommer det som kostar mest. Förstörda jalusier eller krossade glaspartier kostar stora pengar att åtgärda och utan en företagsförsäkring så kan det bli kännbart. Ett tips kan vara att kontrollera med tidigare hyresgäster om de varit utsatta för inbrott och/eller skadegörelse. Lokalens läge kan spela stor roll. Ligger den undanskymd är det lättare för tjuvarna att arbeta ostört. Och ligger den på bottenvåningen nära en stökig krog ökar risken för krossade glaspartier.

Skalskyddet, d.v.s. fönster och dörrar, måste uppfylla vissa krav för att en företagsförsäkring ska gälla. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Svedeas säkerhetsföreskrifter för företagsförsäkring hittar du här.

Brandlarm och sprinklers

Bedriver du en verksamhet där det förkommer öppen eld eller gnistbildning kan företagsförsäkringen ställa krav på både branddetektorer och sprinklersystem. Dokumentera installationerna och kontrollera med ditt försäkringsbolag om anläggningen uppfyller kraven.

Jonas Nilsson


Jonas har under de senaste 18 åren jobbat i försäkringsbranschen, både mot privat- och företagsmarknaden. Han har själv erfarenhet som egenföretagare och vet den passion och mod som många småföretagare lägger ner. Här på bloggen skriver han om vad du som småföretagare kan tänka på för att göra ditt företag så lönsamt och framgångsrikt som möjligt!