Företagskulturen skapar varumärket

Ett starkt och uppskattat varumärke är vad många företag drömmer om. För att nå dit avsätts ofta stora resurser för att utveckla kommersiella budskap och att betala för deras spridning. Grundbulten för en positiv kundupplevelse, de egna medarbetarna och företagskulturen, får sällan samma uppmärksamhet.

Ett varumärke brukar definieras som den samlade uppfattning som målgrupperna har om varumärket ifråga. Uppfattningen byggs utifrån alla de kontakter mottagarna har med varumärket som exempelvis marknadsföring, produktutformning och butiksinredning men också mer personlig kommunikation som telefonsamtal, brev och möten ansikte mot ansikte. Visst går det att bygga en reklamfasad som döljer verkligheten men förr eller senare kommer det att vara det personliga mötet som bygger uppfattningen om varumärket. Att företagets medarbetare delar och förmedlar samma värderingar är därför avgörande i arbetet med att bygga ett starkt varumärke. 

Medarbetarna förmedlar varumärket

I vissa branscher är det uppenbart att det är medarbetarna som gör skillnad. Du har säkert upplevelser från exempelvis restauranger som vittnar om detta. Det känns direkt när personalen delar värderingar och målbild. Och omvänt när de inte gör det. Om ägaren bestämt sig för att restaurangens varumärke ska uppfattas som varmt och familjärt ger det omedelbart en fingervisning om vilken företagskultur som ska gälla.

Men det är inte bara i branscher med många direkta kundkontakter som kulturen påverkar förutsättningarna för varumärket. Ett varumärke för ett teknikföretag som vill framstå som dynamiskt och innovativt kan självfallet inte byggas i en kultur som präglas av regler och försiktighet. Lika lite kan ett varumärke för ett mejeri laddas med värden som hållbarhet och omtanke om kulturen i bolaget är krass och hård. Principen borde vara densamma i alla företag – det man vill att varumärket ska utstråla måste avspeglas i attityder och värderingar, i företagskulturen.

Christina Almtun


Christina är uppvuxen i en företagarfamilj och har arbetat med försäkringar för småföretag i mer än 15 år. Just nu är hon med och bygger entreprenörsbolaget Svedea. Hon har gedigen erfarenhet av de utmaningar som småföretagare ställs inför och sitter i styrelsen för Nyföretagarcentrum.