Affärsplan

En affärsplan är en beskrivning av hur din affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av hur genomförbara de är och hur du uppnår målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet.

Vad är en affärsplan?

Affärsplanen beskriver din affärsidé och hur den ska genomföras. Den är bra att börja med när du startar eget. I stora drag innehåller en affärsplan en beskrivning av hur din affärsidé ska genomföras, hur marknaden ser ut och din budget och kalkyler. Att göra en affärsplan ger en möjlighet att tänka igenom affärsidén för att se vad du kan förbättra, och på så sätt undvika många fallgropar. En affärsplan måste inte skrivas, men är väldigt bra att ha och skapar förtroende om du t ex söker lån eller en investering i företaget.

Vad ska en affärsplan innehålla?

 • Affärsidé – Beskriv din produkt/tjänst kortfattat. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig?
 • Om dig – Berätta om dina personliga egenskaper, ditt nätverk, relevanta erfarenheter osv.
 • Produkt/tjänst – Beskriver mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Hur funkar ev. tillverkning och distribution? Berätta om dina planer framöver och hur din affärsidé kan utvecklas.
 • Marknaden/kunder – Hur ser marknaden ut idag, är den växande och hur ser prisbilden ut? Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna, har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket förväntas kunderna köpa och hur betalar de?
 • Konkurrenter – Beskriv konkurrenterna. Vilka är deras styrkor och svagheter?
 • Marknadsföring/försäljning – Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder?
 • Företagsform – Aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller enskild firma?
 • Lokal/Utrustning – Var ska du driva din verksamhet? Behöver du lager, maskiner och inventarier?
 • Ekonomi/budget – Här beskriver dina uppskattade intäkter och kostnader i en:
  • Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter på årsbasis.
  • Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag
  • Kapitalberäkning – En uppskattning på hur mycket kapital du behöver.
 • Finansiering – Ska du ta hjälp av banker och myndigheter? Vilka bidrag kan du få, kanske ansöka om starta-eget bidrag?
 • Mål – När ska du starta? Var befinner du dig om t.ex. tre eller tio år. Har du anställda?
 • SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) – Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dem och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter.

Vad är skillnaden mellan affärsmodell och affärsplan?

Affärsmodellen beskriver hur ditt företag ska fungera medan affärsplanen är beskrivningen för hur företaget ska nå det målet. En affärsplan är en tids- och aktivitetsplan för hur målet ska nås. Affärsplanen är helt beroende av affärsmodellen, man kan inte planera om man inte vet vad som är målet.

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Mer om affärsplanering & marknadsföring

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.