Tips för dig som ska anställa personal

Att anställa är ett av de större besluten du kan ta och det är en mängd lagar och regler du behöver sätta dig in i. Därför är det viktigt att lägga ned den tid och energi som krävs för att valet ska bli det bästa.

Vad krävs för att få anställa?

Innan du anställer personal för första gången måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör du till exempel på verksamt.se.

Hur rekryterar jag bäst?

Formulera ditt mål

Var realistisk i din tidsplanering, en rekrytering tar tid.

Vilken kompetens behövs?

Vem behöver ditt företag för att växa?

Formulera kraven på den nyanställde 

Vad ska din nya medarbetare göra? Vilka kvalifikationer behövs? Försök få med alla aspekter som kan vara viktiga.

Formulera en platsannons 

Se till att beskrivningen av vakansen matchar din kravspecifikation och att ditt företag presenteras på rätt sätt.

Jämför ansökningar och gör urval 

Vilka val behöver du göra, väger personligheten eller kompetensen tyngre?

Genomför intervjuer 

Har du inte gjort intervjuer förut, gör research om intervjumetoder – det finns böcker och kurser i det. Du kan även ha någon du litar på med på intervjun. Fyra öron hör dubbelt så mycket.

Be om betyg och referenser 

Be om kopior av betyg och intyg och läs dem först efter intervjun. Då får du först ett eget intryck och kan därefter se hur tidigare arbetsgivare beskriver personen. Stämmer det med den bild du fått? Ring även upp referenspersonerna och förbered frågor att ställa. Ger de samma bild av personen som du fått?

Välj och träffa rätt kandidat 

Bestäm ett nytt möte efter att du gjort ditt val. Prata genom saken en gång till och diskutera anställningsform, lön, andra förmåner etc. Läs på och ta reda på så mycket som möjligt om detta innan du skriver anställningskontrakt med någon.

Gör en bakgrundskontroll

En felrekrytering kan bli både kostsam och innebära andra negativa konsekvenser för ditt företag. Att göra en bakgrundskontroll i samband med anställning kan ge er en kvalitativ faktacheck om kandidaten. Det kan naturligtvis upplevas som känsligt att göra detta, men bidrar samtidigt till att ni upplevs som seriösa i urvalsprocessen. En bakgrundskontroll kan till exempel göras via Lexbase. Du kan även be den arbetssökande att begära ett utdrag ur Polisens register.

Välj och träffa rätt kandidat 

Bestäm ett nytt möte efter att du gjort ditt val. Prata genom saken en gång till och diskutera anställningsform, lön, andra förmåner etc. Läs på och ta reda på så mycket som möjligt om detta innan du skriver anställningskontrakt med någon. När du registrerat dig som arbetsgivare och anställt personal, ska du varje månad redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Detta gör du i en månatligt i en arbetsgivardeklaration.

När du registrerat dig och anställt personal, ska du varje månad redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Detta gör du i en månatligt i en arbetsgivardeklaration.

Du kan läsa mer om nyanställningar här.

När en anställd slutar

Gå noga igenom processen i uppsägningen tillsammans med medarbetaren för att undvika missförstånd. Tänk också på att avsluta löpande abonnemang, till exempel telefon, försäkringar, leasingavtal och liknande. Glöm inte att eventuella nycklar och kodbrickor ska lämnas tillbaka/avregistreras. Gå även igenom om några behörigheter till interna eller externa system finns och avsluta dessa. För du register över vilka system dina anställda har tillgång till, så blir det lättare vid ett avslut.

Berätta tidigt för eventuella kollegor att den anställde kommer att sluta. Annars kan det lätt uppstå onödig ryktesspridning. Fundera även på om det är relevant att informera några av era kunder/samarbetspartners.

Säkerställ att medarbetaren delar med sig av relevant kompetens och dokumentation som företaget kan behöva. Skapa även en miljö som hjälper medarbetaren att bidra och vara delaktig fram till sista dagen av sin anställning. Använd den sista tiden till att ta vara på medarbetarens kloka insikter och dess kompetens.

Boka ett avslutningssamtal där medarbetaren får möjlighet att komma med sina synpunkter kring företaget och sin tid där. Det blir en chans för er att fånga upp saker att jobba vidare med på arbetsplatsen. Om du planerar för en avtackning så stäm av den med medarbetaren först. Vissa tycker om att stå i centrum, men andra gör det inte.

Här hittar du flera bra och matnyttiga tips!