Hur bestäms premiekostnaden på din försäkring?

Alla som har en djurförsäkring betalar som bekant en regelbunden försäkringspremie – och den grundas på en rad olika faktorer.

Försäkringskostnaden styrs bland annat av den generella kostnadsutvecklingen, djurets stigande ålder och hur skadeutvecklingen är för den enskilda rasen. Din sammanlagda premiekostnad kan därför höjas eller sänkas beroende på hur riskbilden förändras – men en stor orsak till ökande premier är tyvärr veterinärbesöken.

Ökade veterinärbesök ger ökade kostnader

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av veterinärbesök med våra djur.

Djurägare går oftare till veterinären för förstagångsbesök, men även för återbesök, då djuren som regel kallas tillbaka på kontroll efter behandling. Detta innebär att kostnaderna för både akutsjukvård och planerad vård skjutit i höjden, vilket i sin tur lett till dramatiskt ökande utbetalningar från oss som försäkringsgivare. Av detta kan man luras att tro att den svenska hundbeståndet blivit sjukare på senare år, men så är inte fallet. Idag konsumerar vi helt enkelt veterinärvård på ett helt annat sätt än vi gjorde för 5 till 10 år sedan – och tyvärr påverkar detta din försäkringspremie.

Hur kan du själv påverka denna utveckling?

  • Behövs verkligen ett återbesök? Ha en bra dialog med din veterinär om behovet av ett besök eller återbesök verkligen finns och att du förstår varför om det behövs.
  • Kostnaden för både akut och planerad vård skiljer mycket i pris beroende på var du går. Som kund kan du alltså påverka kostnaden själv genom att jämföra priset på olika kliniker.

Vad påverkar din premie generellt?

  • Djurets ålder – För varje år blir din försäkring några procent dyrare, helt enkelt på grund av att ditt djur löper en större risk för att bli sjuk med stigande ålder.
  • Djurets kön – en tik är exempelvis generellt dyrare att försäkra än en hanhund. En stor del av tikarna riskerar nämligen att drabbas av livmoderinflammation, vilket kräver en kostsam behandling.
  • Var djuret bor – i vissa delar av Sverige är medelkostnaden på kliniker och djursjukhus högre än genomsnittet. Det påverkar din premie.
  • Det försäkringsskydd du valt – du kan sänka din premie ordentligt om du ser över dina självrisker. Kontakta oss bara så hjälper vi dig.