Sök på Svedea.se

Hur bestäms premiekostnaden på din försäkring?

Alla som har en djurförsäkring betalar som bekant en regelbunden försäkringspremie – och den grundas på en rad olika faktorer.

Försäkringskostnaden styrs bland annat av den generella kostnadsutvecklingen, djurets stigande ålder och hur skadeutvecklingen är för den enskilda rasen. Din sammanlagda premiekostnad kan därför höjas eller sänkas beroende på hur riskbilden förändras – men en stor orsak till ökande premier är tyvärr veterinärbesöken.

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av veterinärbesök med våra djur.

Djurägare går oftare till veterinären för förstagångsbesök, men även för återbesök, då djuren som regel kallas tillbaka på kontroll efter behandling. Detta innebär att kostnaderna för både akutsjukvård och planerad vård skjutit i höjden, vilket i sin tur lett till dramatiskt ökande utbetalningar från oss som försäkringsgivare. Av detta kan man luras att tro att den svenska hundbeståndet blivit sjukare på senare år, men så är inte fallet. Idag konsumerar vi helt enkelt veterinärvård på ett helt annat sätt än vi gjorde för 5 till 10 år sedan – och tyvärr påverkar detta din försäkringspremie.

Hur kan du själv påverka denna utveckling?

Vad påverkar din premie generellt?

Se fler artiklar inom djurförsäkring

Facebook

Instagram