Företagsförsäkring

Att vara rätt försäkrad är viktigt för dig som konsult. Hur försäkringen utformas berör på vilka risker du har i det företag du driver.

Brainville har tillsammans med Svedea tagit fram en försäkringslösning som är helt anpassad till just den verksamhet du bedriver. Olika företag kräver ofta olika försäkringslösningar, även om man verkar i samma bransch. Genom att följa vår enkla guide och svara på några frågor skräddarsys en försäkring för just ditt företag. Vill du ändra eller justera från det försäkringspaket vi rekommenderar dig är det självklart möjligt. Som premiummedlem hos Brainville får du 15% rabatt om du väljer att köpa försäkringen via knappen nedan. 

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

När vi frågar våra kunder som drabbats av en skada ger de flesta oss högsta betyg. Jämför oss gärna.​

Alla småföretag behöver olika skydd

Rätt utformad kan en företagsförsäkring vara skillnaden mellan framgång och undergång om oturen är framme. Därför säljer vi inga generella paketlösningar.

Snabb och smidig skadereglering

Allt handlar om att ha nöjda kunder – inget annat är viktigare. Därför arbetar vi varje dag för att kunna erbjuda dig branschens bästa kundservice och snabbaste skadereglering.


Det här ingår alltid
i din försäkring


Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada, sk. allmänt ansvar. I princip alla företag har behov av detta skydd.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring täcker lös egendom du har inom företaget, exempelvis maskinerier såsom teknisk utrustning till kopieringsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och varor för försäljning.

Avbrottsförsäkring

Om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet, ersätter försäkringen den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personallöner.


Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans, så hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.


Unika lösningar för
unika småföretag

Vi ger dig en individuellt utformad försäkring som du själv tar fram genom att svara på ett antal enkla frågor. Du guidas fram och väljer själv. Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt.

Innehållet i vår företagsförsäkring är indelat i tre delar:

  • Skydd du måste ha
  • Skydd du bör ha
  • Skydd som är bra att ha

De försäkringsskydd du måste ha är de som gör skillnad oavsett vilken bransch du jobbar inom, vanligtvis ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Skydd du bör ha är de som vi av erfarenhet vet kan göra stor nytta för dig. Slutligen kan du välja mellan en stor mängd olika nischförsäkringar som är bra att ha för just ditt bolag.

Se ditt rabatterade pris