BMW MC-klubbförsäkring

Här visas ReviewScore från Yotpo

Ditt personnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Rabatt om du försäkrar flera hojar

Vi är störst i Sverige på mc


Välj BMW MC-klubbförsäkringen

BMW MC-klubben Sverige har tillsammans med oss på Svedea tagit fram en specialanpassad klubbförsäkring med många fördelar. Förutom en av marknadens bästa försäkringar så stödjer du BMW MC-klubben om du köper din klubbförsäkring hos Svedea. För varje klubbförsäkring får klubben ett bidrag till sitt viktiga arbete med trafiksäkerhet.

Nöjdast kunder fyra år i rad.

Svenskt Kvalitetsindex har för fjärde året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder och vi är störst på mc-försäkring. Men, det är inte målet. Bara början!

Det här får du med försäkringen

Omfattande villkor

Med klubbförsäkringen får du bland annat låga självrisker, förlängd maskinskadeförsäkring och stilleståndsersättning vid ersättningsbar brand-, stöld-, maskin- och vagnskada.

Skadejour dygnet runt

Vi erbjuder skadejour dygnet runt för akut räddning eller bärgning.

Classic för din pärla

För motorcyklar som är över 30 år kan du välja BMW MC Klubbförsäkring Classic till ett väldigt förmånligt pris.


Välj XL till hel- och halvförsäkring

Från bara 261 kr kan du köpa vårt XL-tillägg. Det ger dig som mc-ägare flera bra fördelar såsom bärgning och assistans helt utan självrisk.

Hel

Helförsäkring MC

Halv

Halvförsäkring MC

Trafik

Trafikförsäkring MC

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. 

check
check
clear

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som är högst 12 år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och som körts högst 10 000 mil.

check
check
clear

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för transport av personer och motorcykel om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Försäkringen kan även lämna ersättning för hyrbil i upp till 7 dygn om motorcykeln skadas under en resa som är mer än 200 km från din hemort och som innefattar minst två övernattningar.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

check
check
clear

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n. Om din mc inte återfinns får du ersättning 15 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Allrisk

Försäkringen ersätter:

  • förlust eller skada på personlig egendom
  • feltankning
  • borttappad nyckel

Händelsen ska ha inträffat under färd, eller i direkt anslutning till färd, med den försäkrade motorcykeln och högsta ersättning är 15 000 kronor.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på motorcykeln som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när motorcykeln transporteras på släp.

Våra försäkringsvillkor

I villkorssammanfattningen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190