Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för företagets försäkringar på bilarna.

Trafikskada 0 kr
Allrisk 1 500 kr
Brand 2 000 kr
Glasbyte 1 500 kr
Glaslagning 0 kr
Maskin och elektronik* 3 000 kr / 5 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr
Stöld 2 000 kr
Vägassistans 1 500 kr
Vagnskada 4 000 kr / 7 000 kr/ 10 000 kr
Djurkollision 2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr
Skadegörelse 2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr
* Maskin och elektronik gäller för bil som är högst 8 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 12 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats. Den lägre självrisken 3 000 kr gäller om bilen har körts högst 6 000 mil. För direktimporterad bil gäller maskin och elektronik med dubbel självrisk.

 

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din bil med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om bilen blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.