Företagsförsäkring för bil och lätt lastbil

Vår försäkring passar dig som har en företagsägd bil eller lätt lastbil. Halv självrisk vid skadegörelse och lagning av stenskott ingår.

Företagsbil

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer


Vår försäkring för företagsbil passar företag:

  • med max 10 anställda
  • i områden utanför storstäderna där skaderisken är lägre
  • som har en vanlig begagnad personbil eller lätt lastbil
  • vars fordon används likt en privatägd bil.

Vad täcker företagsförsäkring för fordon?

  • bara halv självrisk för vagnskada vid skadegörelse och djurkollision
  • maskinskada och allrisk ingår i både halv- och helförsäkring (vid maskinskada får bilen vara max 10 år och körd högst 15 000 mil, försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats)
  • lagning av stenskott på vindrutan ingår när bilen är halv- eller helförsäkrad hos oss (gäller under förutsättning att rutan inte behöver bytas).

Vad kostar företagsförsäkring för bil?

Du kan själv påverka priset på vår företagsförsäkring för bil och lätt lastbil genom att välja självrisk i tre olika nivåer – låg, mellan och hög. Räkna själv och jämför gärna!

Självrisker

Här ser du vilka självrisker som gäller för vår bilförsäkring för företag.

 

Trafikskada 0 kr
Allrisk 1 500 kr
Brand 2 000 kr
Glasbyte 1 500 kr
Glaslagning 0 kr
Maskin och elektronik* 3 000 kr / 5 000 kr / 10 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr
Stöld 2 000 kr
Vägassistans 1 500 kr
Vagnskada 4 000 kr / 7 000 kr/ 10 000 kr
Djurkollision 2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr
Skadegörelse 2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr
* Maskin och elektronik gäller för bil som är högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 15 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats. Den lägsta självrisken 3 000 kr gäller om bilen har körts högst 6 000 mil. Mellansjälvrisken 5 000 kr gäller om bilen har körts högst 12 000 mil. För direktimporterad bil gäller maskin och elektronik med dubbel självrisk, dock högst 12 000 kr.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.