Företagsförsäkring för bil och lätt lastbil

Vår försäkring passar dig som har en företagsägd bil eller lätt lastbil som är äldre än 3 år. Halv självrisk vid skadegörelse och lagning av stenskott ingår.

Företagsbil

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer


Vår försäkring för företagsbil passar företag:

  • med max 10 anställda
  • i områden utanför storstäderna där skaderisken är lägre
  • som har en vanlig begagnad personbil eller lätt lastbil
  • vars fordon används likt en privatägd bil.

Vad täcker företagsförsäkring för fordon?

  • bara halv självrisk för vagnskada vid skadegörelse och djurkollision
  • maskinskada och allrisk ingår i både halv- och helförsäkring (vid maskinskada får bilen vara max 10 år och körd högst 15 000 mil, försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats)
  • lagning av stenskott på vindrutan ingår när bilen är halv- eller helförsäkrad hos oss.

Vad kostar företagsförsäkring för bil?

Du kan själv påverka priset på vår företagsförsäkring för bil och lätt lastbil genom att välja självrisk i tre olika nivåer – låg, mellan och hög. Räkna själv och jämför gärna!

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.