Sök på Svedea.se

Vägtrafikregistret

Vägtrafikregistret är ett svenskt register som förvaltas av Transportstyrelsen och innehåller information om alla registrerade fordon och deras ägare i Sverige. Registret drevs tidigare av Vägverket. Nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter som finns i registret.

Vägtrafikregistret (ofta kallat Centrala Bilregistret eller Fordonsregistret) är Transportstyrelsens register över alla svenska fordon och deras ägare. Detta gäller alla motorfordon, i alla fordonsklasser som får framföras på allmän väg. Här registreras även privatimporterade bilar. 

Om ett fordon är registrerat på ett företag eller en juridisk person är alla uppgifter i Vägtrafikregistret sökbara på internet, via Transportstyrelsens hemsida. Däremot publiceras inga personuppgifter om fordonet är registrerat på en privatperson.

Vill du ha mer utförliga uppgifter om ett fordon, till exempel om du ska köpa en begagnad bil, kontaktar du Transportstyrelsen. 

Uppgifter som finns i Vägtrafikregistret

Facebook

Instagram