Sök på Svedea.se

Ursprungskontroll

En ursprungskontroll är en process som används i Sverige för att verifiera ett importerat fordon innan det registreras för trafik. 

Vad är en ursprungskontroll?

Ursprungskontroll är ett sätt för Trafikverket att kontrollera ett fordons ursprung för att verifiera att det inte är stulet. Du som äger ett fordon kan begära att en ursprungskontroll genomförs. Detta sker genom Transportstyrelsen och kostar 600 kr.

Vid en ursprungskontroll ser man bland annat:

När man ansöker om ursprungskontroll ska syftet anges. Det finns olika kategorier att välja mellan:

 

Ansök om ursprungskontoll hos Transportstyrelsen

Facebook

Instagram