Självrisker

Här kan du läsa om vilka självrisker som gäller för bilförsäkringen för företag.

Trafikskada 0 kr
Allrisk 1 500 kr
Brand 2 000 kr
Glasbyte 1 500 kr
Glaslagning 0 kr
Maskin och elektronik* 3 000 kr / 5 000 kr / 10 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr
Stöld 2 000 kr
Vägassistans 1 500 kr
Vagnskada 4 000 kr / 7 000 kr/ 10 000 kr
Djurkollision 2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr
Skadegörelse 2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr
* Maskin och elektronik gäller för bil som är högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 15 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats. Den lägsta självrisken 3 000 kr gäller om bilen har körts högst 6 000 mil. Mellansjälvrisken 5 000 kr gäller om bilen har körts högst 12 000 mil. För direktimporterad bil gäller maskin och elektronik med dubbel självrisk, dock högst 12 000 kr.