Sök på Svedea.se

Stipendieregler för Båtstipendiet

Bakom Båtstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

Svedea utser elva stipendiater. Stipendiet kan inte överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet återgår det till Svedea.

Villkor

För att ansöka om stipendiet måste du vara över 18 år.

Mer om vår hantering av personuppgifter (GDPR)

Hur utses stipendiaterna?

Stipendiet

Marknadsföring

Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Facebook

Instagram