Tävlingsvillkor

Arrangören av tävlingen är Svedea AB. Genom att delta accepterar du följande tävlingsvillkor:

  • För att delta i tävlingarna ska du vara över 18 år. Anställda på Svedea och Garmin eller deras anhöriga får inte delta i tävlingarna.
  • Endast ett tävlingsbidrag per deltagare.
  • Tävlingsperiod 22–29 maj 2019.
  • En jury från Svedea AB utser fem vinnare bland bidragen. Juryns beslut kan inte överklagas.
  • Vinnarna kontaktas senast den 11 juni 2019.
  • Vinsterna är tre Garmin Dash Cam 66W (värde cirka 2 800 kronor) samt två värdecheckar på bensin (värde 500 kronor).
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
  • Vinnarna kontaktas i ett svar på tävlingsbidraget och presenteras på Svedeas webbplats samt sociala medier.
  • Svedea AB ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå.