Årets skoterverkstad och skoterhandlare

Sedan Svedea startades har kvalitet och service varit en central del i vårt arbete. Därför tar vi löpande tempen på branschen och frågar våra skoterkunder hur de upplever bemötande, service och kvalitet hos verkstäder och handlare runt om i landet. Svaren resulterar i utmärkelsen ”Årets skoterverkstad” och ”Årets skoterhandlare".

Så utses vinnarna

I en enkät frågar vi våra kunder som under perioden 28 oktober 2017 till 8 april 2018 har köpt snöskoter via återförsäljare eller som har haft en skada, hur de har upplevt bemötande, service och kvalitet under sin reparation och sitt skoterköp. Skoterägarnas åsikter är alltså avgörande när Svedea utser årets vinnare.