Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra snöskoterförsäkringar.

Trafikskada 1 000 kr
Brand 1 000 kr
Bärgningsersättning 1 000 kr
Lyktglas 500 kr
Maskin* 30 % av skadekostnaden,
lägst 1 000 kr
Rättsskydd 20 % av skadekostnaden
Stöld** Låg/hög
Vindruta 500 kr
Vagnskada** Låg/hög
   
XL  
Stilleståndsersättning 0 kr
Utökad ersättning för tillbehör och utrustning 0 kr
Krishantering 0 kr
Högre ersättning vid olycksfall 0 kr
Högre ersättning vid dödsfall 0 kr
* Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst 8 år gammal och som körts högst 1 500 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. Har fordonet komplett servicehistorik hos auktoriserad märkesverkstad reduceras självrisken med 50 %.
** Låg = 2 500 kr eller 5 000 kr (beroende på modell). Hög = 5 000 kr eller 10 000 kr (beroende på modell).

 

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din snöskoter med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om snöskotern blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.