Om din snöskoter är avställd

Vår garageförsäkring är för dig som äger en snöskoter som är avställd året om. Du kan endast köpa försäkringen genom att kontakta oss på 0771-160 190.

Det här ingår i försäkringen

Garage XL
Garage
check
check

Brand

Du kan få ersättning om din skoter skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av skotern.

check
check

Stöld

Du får ersättning om din skoter stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till skotern omfattas av försäkringen. Om din skoter inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
clear

Utökad ersättning för utrustning och tillbehör

XL höjer den maximala ersättningen för tillbehör och utrustning från 25 000 kr till 50 000 kr.

check
clear

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på skotern vid skadegörelse.

check
clear

Annan yttre skadehändelse

Du kan få ersättning för skador på skotern som orsakats av till exempel takras eller översvämning.

check
clear

Transport

Försäkringen gäller för skador som uppstår när skotern transporteras på till exempel släp.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.