Sök på Svedea.se

Om din snöskoter är avställd

Vår garageförsäkring är för dig som äger en snöskoter som är avställd året om. Du kan endast köpa försäkringen genom att kontakta oss på 0771-160 190.

Det här ingår i försäkringen

Innehåll

Brand

Rättsskydd

Stöld

Utökad ersättning för utrustning och tillbehör

Skadegörelse

Annan yttre skadehändelse

Transport

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Våra villkor

Facebook

Instagram