Försäkring för äldre snöskotrar

Vår nyaste försäkring passar dig med en gammal pärla. Classicförsäkringen kan du köpa om din skoter är 20 år eller äldre. Och du får ett riktigt bra pris.

Fast pris på din försäkring!

Priset för Classicförsäkringen baseras enbart på två saker - skoterns ålder och vilken omfattning du vill ha. Se pristabellen nedan, är du medlem i en skoterklubb får du ytterligare 10 % rabatt.

Ålder snöskoter Trafik Halv Hel
20-29 år 349 kr/år 399 kr/år 499 kr/år
30 år och äldre 299 kr/år 349 kr/år 399 kr/år

Det här ingår i försäkringen

Hel

Hel - Classic

Halv

Halv - Classic

Trafik

Trafik - Classic

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din skoter är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din skoter. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din skoter skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Bärgningsersättning

Ersätter omkostnader för åtgärder som vidtas för att fordonet ska nå vägnätet om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp.

check
check
clear

Lyktglas

Du kan få ersättning för skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. I de fall det inte går att byta endast glaset till strålkastaren ersätts också strålkastarhuset.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av skotern.

check
check
clear

Stöld

Du får ersättning om din skoter stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till skotern omfattas av försäkringen. Om din skoter inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Vindruta

Försäkringen ersätter skador på vindruta och vindavvisare.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på skotern som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när skotern transporteras på släp.

Komplettera med XL

För bara 290 kr/år kan du komplettera din halv- eller helförsäkring med vårt XL-tillägg. Då ingår stilleståndsersättning helt utan självrisk och du höjer även högsta ersättningsbelopp för snöskoterns tillbehör och utrustning till 50 000 kr. Dessutom ingår en kris- och olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Vad kostar det att försäkra min skoter?

Ditt personnummer