Ditt personnummer

Alltid 10 % rabatt som SMC-medlem

9 av 10 rekommenderar oss

Vi är störst i Sverige på mc


På Svedea älskar vi mc-åkning

Vi har ett exklusivt samarbete tillsammans med SMC med syfte att skapa goda förutsättningar och bidra till en positiv utveckling för landets mc-åkare. Som medlem i SMC får du flera fördelar när du tecknar din motorcykelförsäkring hos oss, bland annat 10 % rabatt på din försäkringspremie.

Bli otroligt nöjd med Svedea!

Enligt Svenskt Kvalitetsindex har vi Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring både 2019 och 2020 och vi är störst på mc-försäkring. Men, det är inte målet. Bara början!

Fördelar för dig som SMC-medlem

Förlängd maskinförsäkring

Ibland kan oturen vara framme och du får ett motorhaveri. Är motorcykeln tillräckligt ny så kan det omfattas av tillverkarens garanti, men inte alltid. Som medlem i SMC gäller maskinskadeförsäkringen om din motorcykel är högst åtta år gammal (istället för sex år för icke SMC-medlem).

Ingen självrisk inom EES-länderna

Ska du köra utomlands med din motorcykel gäller vår mc-försäkring inom EES-länderna, Schweiz samt ett antal Medelhavsländer. Som medlem i SMC betalar du dessutom ingen självrisk om du skulle krocka med ett utländskt fordon, oavsett vem som är skyldig till olyckan.

10% rabatt på hund- och kattförsäkring

På Svedea är vi inte bara hojåkare, vi är djurälskare också. Därför gör vi nu ditt medlemskap i SMC ännu mer attraktivt och erbjuder dig 10% rabatt på våra hund- och kattförsäkringar.

Läs mer om hundförsäkringen
Läs mer om kattförsäkringen


Det här ingår i mc-försäkringen

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. 

check
check
clear

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som är högst sex år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och som körts högst 6 000 mil.

check
check
clear

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för transport av personer och motorcykel om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Försäkringen kan även lämna ersättning för hyrbil i upp till 7 dygn om motorcykeln skadas under en resa som är mer än 200 km från din hemort och som innefattar minst två övernattningar.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

check
check
clear

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n. Om din mc inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Allrisk

Försäkringen ersätter:

  • förlust eller skada på personlig egendom
  • feltankning
  • borttappad nyckel

Händelsen ska ha inträffat under färd, eller i direkt anslutning till färd, med den försäkrade motorcykeln och högsta ersättning är 15 000 kronor.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på motorcykeln som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när motorcykeln transporteras på släp.

Få rabatt på XL-tillägg

Som SMC-medlem kan du köpa vårt XL-tillägg för endast 261 kr. Det ger dig räddnings- och bärgningsassistans dygnet runt, utan att du behöver betala någon självrisk. I vårt XL-tillägg ingår också en kris- och olycksfallsförsäkring, dessutom höjs maxersättningen för motorcykelns tillbehör och utrustning till 80 000 kr. Med XL utökas även ersättningen för hyrbil med 14 dagar, till totalt 21 dagar.

Våra försäkringsvillkor

I villkorssammanfattningen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.