Ditt personnummer

Alltid 10 % rabatt som SMC-medlem

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Vi är störst i Sverige på mc


På Svedea älskar vi mc-åkning

Vi har ett exklusivt samarbete tillsammans med SMC med syfte att skapa goda förutsättningar och bidra till en positiv utveckling för landets mc-åkare. Som medlem i SMC får du flera fördelar när du tecknar din motorcykelförsäkring hos oss, bland annat 10 % rabatt på din försäkringspremie.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder och vi är störst på mc-försäkring. Men, det är inte målet. Bara början!

Fördelar för dig som SMC-medlem

Marknadens längsta maskinförsäkring

Ibland kan oturen vara framme och du får ett motorhaveri. Är motorcykeln tillräckligt ny så kan det omfattas av tillverkarens garanti, men inte alltid. Hos oss gäller maskinförsäkringen tills motorcykeln är 12 år gammal eller har körts 8 000 mil.

Ingen självrisk inom EES-länderna

Ska du köra utomlands med din motorcykel gäller vår mc-försäkring inom EES-länderna, Schweiz samt ett antal Medelhavsländer. Som medlem i SMC betalar du dessutom ingen självrisk om du skulle krocka med ett utländskt fordon, oavsett vem som är skyldig till olyckan.

10 % rabatt på hund- och kattförsäkring

På Svedea är vi inte bara hojåkare, vi är djurälskare också. Därför gör vi nu ditt medlemskap i SMC ännu mer attraktivt och erbjuder dig 10 % rabatt på våra hund- och kattförsäkringar.

Läs mer om hundförsäkringen
Läs mer om kattförsäkringen


Det här ingår i mc-försäkringen

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. 

check
check
clear

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som har omfattats av fabrikantens garantier. Motorcykeln får högst vara 12 år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och körts längst 8 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. 

check
check
clear

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för transport av personer och motorcykel om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Försäkringen kan även lämna ersättning för hyrbil i upp till 7 dygn om motorcykeln skadas under en resa som är mer än 200 km från din hemort och som innefattar minst två övernattningar.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

check
check
clear

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n. Om din mc inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Allrisk

Försäkringen ersätter:

  • förlust eller skada på personlig egendom
  • feltankning
  • borttappad nyckel

Händelsen ska ha inträffat under färd, eller i direkt anslutning till färd, med den försäkrade motorcykeln och högsta ersättning är 15 000 kronor.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på motorcykeln som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när motorcykeln transporteras på släp.

Få rabatt på XL-tillägg

Som SMC-medlem kan du köpa vårt XL-tillägg för endast 261 kr. Det ger dig räddnings- och bärgningsassistans dygnet runt, utan att du behöver betala någon självrisk. I vårt XL-tillägg ingår också en kris- och olycksfallsförsäkring, dessutom höjs maxersättningen för motorcykelns tillbehör och utrustning till 80 000 kr. Med XL utökas även ersättningen för hyrbil med 14 dagar, till totalt 21 dagar.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190