Sök på Svedea.se

2014-10-13

Yngre skoterförare tar fler risker när de kör

Svedea har genomfört en undersökning där ca 2 000 skoterägare redogjort för sina skotervanor. En trend som kan skönjas är att yngre skoterförare (under 30 år) har ett mer riskfyllt körsätt – de kör mer utanför led och det är fler som har kört i lavinfarlig terräng.

För andra året i rad har Svedea gjort en undersökning bland sina skoterkunder. Undersökningen genomfördes som en webbenkät och besvarades av ca 2 000 skoterägare. Största delen av de som deltog i undersökningen (92 %) har haft skoter i några eller många år och 80 % bor i norra Sverige.

I årets undersökning framkommer att skoterförare under 30 år är något mer benägna att köra utanför led – 48 % av de yngre förarna svarar att de antingen kör lika mycket på som utanför leder eller mer utanför led, att jämföra med 41 % bland äldre förare. Dessutom är det fler unga än äldre (18 % jämfört med 4 %) som tror att de kommer att börja köra mer utanför leder de närmaste åren. Även antalet personer som uppger att de eller skotern skadats vid körning är betydligt högre bland de yngre förarna, 33 % jämfört med 19 %. Det är också fler unga än äldre, 21 % respektive 14 %, som säger sig ha kört sin skoter i lavinfarlig terräng.

– Vår undersökning bekräftar den vanliga bilden av yngre skoterförare som lite mer våghalsiga än äldre. Det är svårt att säga om det är en ren åldersfråga men det är tydligt att trenden med friåkning ökar. Det är viktigt att skoteråkaren, gammal som ung, tänker på ett förebyggande sätt. Risken är annars att skadorna ökar vilket i förlängningen skulle kunna leda till att försäkringspremierna höjs, säger Fredrik Lilliehöök, produktchef snöskoter på Svedea.

När det gäller skyddsutrustning är dock yngre förare bättre än äldre, vilket även visades i förra årets undersökning. Fler unga har både hjälm och ryggskydd, 30 % jämfört med 19 % för de äldre. Endast 8 % av de yngre kör helt utan skyddsutrustning. Motsvarande siffra för förarna över 30 år är 17 %. 

För mer information kontakta:
Fredrik Lilliehöök, produktchef snöskoter på Svedea, 063-161 542, fredrik.lilliehook@svedea.se 


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover SE, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram