Sök på Svedea.se

2014-01-31

Undersökning visar på möjligheter för båtbranschen

För andra året i rad har Svedea genomfört en undersökning bland båtägare. I undersökningen framkommer att båtägarna är fortsatt trogna båtlivet och att sommarens fina väder ökat båtanvändandet. Att köpa båt i båthandeln uppfattas som tryggt och bland de som planerar att byta båt vill hälften göra det genom handeln. När det gäller båthandelns försäljning av kringtjänster är dock 30 % av båtägarna missnöjda. Här finns en förbättringsmöjlighet att ta till vara på.

Svedea har för andra året i rad genomfört en båtlivsundersökning där närmare 3 000 personer svarade på frågor om båtköp, båtliv och försäkring.  Undersökningen genomfördes som en webbenkät. Så mycket som 65 % av de som deltog i undersökningen har haft båt i flera år och nästan hälften (48 %) har haft fler än tre båtar. 

– Det här är en årlig undersökning som vi gör för att ta tempen på båtsverige. Det är intressant och viktigt att få veta vad båtägare tycker och tänker, både för att kunna arbeta med vår egen produktutveckling och för vårt samarbete med båthandeln, säger Göran Södergren, Produktchef båt på Svedea. 

Precis som i fjol svarar många att de använder båten mer än 15 dagar per år. Andelen har till och med ökat från 72 % till 75 %, sannolikt på grund av att 2013 var en mycket bra båtsommar. På frågan om vad som skulle få båtägare att använda båten mer ligger ”Mer tid över/längre semester” i topp med 65 % följt av ”Vädret” (61 %). 

Trots att båtanvändandet stigit har andelen som planerar att köpa en ny eller begagnad båt inom två år sjunkit till 18 %, 2 procentenheter lägre än fjolårets notering. Men bland de som vill byta vill 49 % göra det hos en handlare. Motsvarande siffra i fjol var 43 %. Så trots minskat köpintresse pekar ändå den ökade preferensen för båthandeln på fler affärsmöjligheter i år än i fjol. Det som värderas högst vid köp hos handlare är som tidigare garantier och skyddet från konsumentköplagen.

En ny fråga som Svedea ställde i år var hur båtägarna uppfattar båtbranschen. Två områden som inte riktigt uppfyller kundernas förväntan är kommunikation i samband med köp och serviceärenden samt erbjudanden om kringtjänster som förvaring, bryggplats etc, 27 % respektive 30 % är missnöjda med detta. Här finns med andra ord utvecklingsmöjligheter för båtbranschen. 

I undersökningen ställdes frågan om vad som är viktigast vid valet av försäkring. I topp kom innehåll och att försäkringen verkligen fungerar när det händer något, 37 % respektive 36 %. Priset tycker 27 % är det viktigaste. 

Ytterligare en ny fråga för i år var vilka eventuella utökningar av försäkringsskyddet som båtägarna önskade sig. Här svarade hela 82 % att de skulle vilja se en allriskförsäkring i båtförsäkringen.


För mer information kontakta:
Göran Södergren, Produktchef båt på Svedea, 08-790 03 11, goran.sodergren@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Plc, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram