Sök på Svedea.se

2019-12-20

Tusentals bilister med lösa hundar i kupén utgör livsfara i trafiken

I Svedeas senaste undersökning bland hundförsäkringskunder framgår att 2 % har hunden lös i kupén när de kör bil. Trots det låga procenttalet betyder det att alldeles för många oansvariga bilister rör sig på våra vägar. En lös hund i bilen innebär livsfara både för djur, passagerare och medtrafikanter.

Under sensommaren skickade Svedea ut kundundersökningen Hundkollen och fick drygt 5 500 svar. På frågan ”Hur brukar du ha hunden under bilresan?” svarade 2 % att de lät sin hund röra sig fritt i kupén. Detta trots Jordbruksverkets regler om att hundar i bilen inte får vara lösa. Du riskerar också böter på 1 500 kronor per hund om du blir stoppad av polisen.

– Överfört på Sveriges befolknings cirka 700 000 hundägare inser man snabbt allvaret i den till synes låga procentsiffran. Uppskattningsvis har åtminstone hälften av alla hundägare tillgång till bil. Lågt räknat innebär det att ungefär 14 000 bilister med lösa hundar i kupén utgör en fara både för sig själva och andra ute på vägarna, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkringar på Svedea.

För att förstå en av farorna med att ha hunden lös i bilen kan man räkna på hundens relativa vikt vid en krock. En hund som väger 15 kg får vid en krock i 50 km/h en relativ vikt på 600 kg. Med en schäfer på 30 kg i baksätet blir den relativa vikten nästan 4 ton vid en krock i 90 km/h. 

– Det är anmärkningsvärt att det slarvas så med att säkra sina hundar. Förutom att man själv och hunden kan råka illa ut om man krockar finns risken att hunden plötsligt hoppar fram till föraren som kan tappa kontrollen över bilen. Vi hoppas att alla hundägare tar sitt ansvar och säkrar sina hundar när de åker bil, säger Odd Einar Bruem.

Enligt Jordbruksverkets regler ska hundar transporteras på ett säkert sätt. Det innebär att hunden ska vara säkrad vid inbromsning genom att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat för hundar. En bur ska även uppfylla vissa mått:

  • Längd: mät hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning och multiplicera med 1,1.
  • Bredd: utgå från hundens bröstbredd och multiplicera med 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
  • Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Jordbruksverkets sida om att transportera hundar. 

För mer information kontakta:

Odd Einar Bruem

Chef djurförsäkring

08-790 03 33 oddeinar.bruem@svedea.se

Facebook

Instagram