Sök på Svedea.se

2014-03-14

Tidig vår innebär ökade risker för mc-åkarna

Efter den ovanligt milda vintern är det många mc-åkare som ser fram emot en tidig säsongstart. Motorcyklar syns redan på vägarna i hela landet vilket också ger avtryck i olycksstatistiken. Svedea riktar nu en varning till alla mc-åkare att se upp med osopade vägbanor.

Den rekordtidiga våren välkomnas av mc-åkare i hela landet och motorcyklar börjar redan synas i trafiken. En stor fara så här tidigt på säsongen är det grus som ligger kvar på vägbanorna efter vinterns halkbekämpning.

– Skadestatisitiken pekar normalt på en större andel omkullkörningar på rullgrus i samband med mc-säsongstarten. I år är det särskilt uttalat då väghållarna fortfarande ser en risk för halka och väntar med att sopa vägbanorna samtidigt som mc-åkarna vill ut och köra, säger Jan Karlsson, Produktchef mc hos Svedea.

Svedea har också undersökt vad mc-åkarna uppfattar som riskabelt. Fler än 4 000 mc-åkare svarade på en enkät och det framgår att medtrafikanter uppfattas som den största risken följt av just rullgrus på asfalt med 42 % av de svarande som uppger det som riskabelt.

– Visst finns det en medvetenhet bland mc-åkarna om att det är farligt med grus på vägbanan men den tidiga våren kan vara förledande. Ett år som detta då våren kommer tidigt önskar vi från vårt håll att vägbanorna redan var sopade och fria från grus, då skulle vi undvika många onödiga skador, säger Jan Karlsson.

För mer information kontakta: 
Jan Karlsson, Produktchef mc, 0470-700 671, jan.karlsson@svedea.se


Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Plc, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Försäkring för begagnade bilar
Företagsförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram