Sök på Svedea.se

2018-10-22

Svenska Älghundklubben har valt Svedea som ny partner

Med cirka 30 000 jakthundar anslutna är det viktigt att kunna erbjuda sina medlemmar en riktigt bra och förmånlig jakthundsförsäkring. Därför har Svenska Älghundklubben (SÄK) sedan 1 oktober inlett ett nytt samarbete med Svedea.

Svenska Älghundklubben (SÄK) har ungefär 10 000 medlemmar med sammanlagt 30 000 hundar. De har 10 lokalklubbar och 6 anslutna rasklubbar spridda över hela landet. Ett av SÄKs viktigaste uppdrag är att skapa så goda förutsättningar för sina medlemmar och deras älghundar som möjligt.

– Eftersom hundförsäkringspremierna på senare år har skjutit i höjden vill vi genom avtalet med Svedea erbjuda våra medlemmar en prisvärd och väl anpassad försäkringslösning för deras älghundar, säger Karl-Johan Bergmark, ordförande i SÄK.

På klubbens hemsida framgår hur viktigt det är att klubbens medlemmar försäkrar sina hundar, då veterinärarvodena kan bli kostsamma för hundägaren. Det är också viktigt att hunden är försäkrad till sitt rätta värde. 

– Efter att ha följt Svedea några år tyckte vi att de var intressanta som försäkringspartner. Dels är det ett bolag som vill åstadkomma en förändring på marknaden, dels har de en riktigt bra försäkring för våra jakthundsraser, säger Karl-Johan Bergmark.

Genom samarbetet kommer medlemmarna att få rabatt på sin försäkring – men även klubben får en återbäring varje år. Pengar som ska användas till att arbeta med aktuella avelsfrågor för att ytterligare förbättra hälsan hos de raser SÄK representerar.

– Vi är otroligt tacksamma över att bli klubbens partner på hundförsäkringssidan och vi ska förvalta förtroendet på bästa tänkbara sätt. Tillsammans ska vi skapa nya värden för medlemmarna – redan nu har vi till exempel infört självriskbefrielse om hunden skadas av älg under pågående jakt. Vi hoppas såklart att inga hundar skadas, men om olyckan skulle vara framme lovar vi på Svedea att ge ett gott omhändertagande, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkringar på Svedea. 

För mer information kontakta:

Odd Einar Bruem

Chef djurförsäkring

08-790 03 33 oddeinar.bruem@svedea.se

Facebook

Instagram