Sök på Svedea.se

Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring

Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring

2012-06-25

Svedea uppmanar alla båtägare att se om sin båtförsäkring

Svedea Båtförsäkring har sedan starten 2011 varit en raket på den svenska båtförsäkringsmarknaden. Bolaget ökar stadigt sin marknadsandel och en jämförelse med Svensk Försäkrings branschstatistik visar att Svedea är det bolag som växer mest. Svedea utmanar övriga bolag och menar att de flesta båtägare regelbundet bör se över sin båtförsäkring.

Svedea Båtförsäkring är det bolag som växer mest på den svenska båtförsäkringsmarknaden. En jämförelse med Svensk Försäkrings branschstatistik över den svenska sakförsäkringsmarknaden till och med första kvartalet 2012, visar att Svedea har vuxit mest sedan starten i januari 2011. Kundtillväxten i absoluta tal är mer än dubbelt så stor som närmaste konkurrent.

– Vårt budskap till marknaden är att de flesta vinner på att regelbundet se över sin båtförsäkring. Genom ett aktivt val får båtägaren antingen en mer heltäckande försäkring eller en lägre premie – i bästa fall båda delarna, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef på Svedea Båtförsäkring.  

Flera båttidningar har under våren 2012 publicerat försäkringsjämförelser som visar på stora skillnader i premiesättning mellan försäkringsbolagen.

– De gamla bolagen lever gott på alla de båtägare som betalar för mycket för sin försäkring. Jag tror att försäkringsjämförelserna i båttidningarna har gjort att folk ser över sina båtförsäkringar, både till pris och innehåll vilket gynnar oss. Vi är ett specialistbolag som lever på att erbjuda produkter som är lite vassare, avslutar Jonas Roberts. 


För mer information kontakta Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram