Sök på Svedea.se

2012-11-01

Svedea upphör med entusiastbilsförsäkring

Från 1 november erbjuder inte längre Svedea Motorförsäkring nya kunder försäkring av entusiastbilar. För befintliga kunder gäller försäkringen precis som tidigare fram till årsförfallodagen, därefter hänvisar vi till andra försäkringsbolag.

Beslutet att upphöra med entusiastbilsförsäkring motiveras av att det är en komplex verksamhet med omfattande manuell hantering. Detta passar mindre bra in i Svedeas långsiktiga strategi att genom kostnadseffektiv administration och distribution kunna erbjuda konkurrenskraftiga försäkringsprodukter med tydliga mervärden.

– Det har inte varit något lätt beslut att fatta, entusiastbilsförsäkring är på många sätt intressant för ett specialistbolag. Dessvärre har vi inte lyckats skapa samma rationella hantering som inom exempelvis mc- och båtförsäkring, säger Pär Petterson, vd för Svedea. 

Svedea erbjuder fortsättningsvis försäkring för båt, mc, snöskoter och ATV samt företagsförsäkring. 

För mer information kontakta Pär Pettersson, 08-790 03 01, par.pettersson@svedea.se

Svedea Specialförsäkring:

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.

Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover Ltd, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Svedea erbjuder:

Båtförsäkring
Mc-försäkring
Skoterförsäkring
ATV-försäkring
Gruppförsäkring

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram