Sök på Svedea.se

2020-11-30

Svedea söker rektor till nyskapande försäkringsskola

Expertkunniga medarbetare är en av Svedeas främsta konkurrensfaktorer samtidigt som möjlighet till kompetensutveckling är ett starkt argument inom employer branding. Det är huvudmotiven till satsningen på Svedea Academy som ska bli försäkringsbranschens bästa internutbildningsprogram. Satsningen startar med rekrytering av en rektor.

Svedea Academy är samlingsnamnet på Svedeas utbildningar för den egna personalen. I Svedea Academy ryms alla typer av utbildningar, från utbildning i compliance och försäkringskunskap till utbildning i produktkunskap och försäljningsteknik.

– Vi vill skapa en utbildningsplattform som på ett avgörande sätt främjar Svedeas mål att ha branschens mest nöjda kunder och därigenom kontinuerligt bidrar till vår konkurrenskraft. Vår ambitionsnivå är mycket hög och vi ser införandet av Svedea Academy som ett viktigt steg i vår utveckling, säger Jonas Roberts, vd för Svedea.

Svedea Academy ska ledas av en rektor som ansvarar för att satsningen på bästa sätt stöttar verksamhetens behov. Arbetet innebär bland annat att planera uppbyggnaden av kursutbudet, att kvalitetssäkra utbildningarna och att fortlöpande monitorera, utvärdera och utveckla satsningen. Den för branschen ovanliga rekryteringen hanteras av Qsearch.

– Med den nya rektorn på plats inleds en spännande resa att bygga en utbildningsplattform som kommer att göra avtryck på marknaden. Med Svedea Academy får Svedea ett mycket starkt argument för att både attrahera ny kompetens och behålla nyckelpersoner i företaget, säger Stefan Otterbeck, vd på Qsearch.

Planen är att tillsätta den nya tjänsten som rektor under första kvartalet 2021. Därefter inleds bygget av den nya utbildningsplattformen.

För mer information kontakta:

Facebook

Instagram