Sök på Svedea.se

Mats Eriksson (Sweboat), Göran Södergren (Svedea) och Peter "Foppa" Forsberg (ambassadör för Svedea). Foto: Båtliv.

Mats Eriksson (Sweboat), Göran Södergren (Svedea) och Peter "Foppa" Forsberg (ambassadör för Svedea). Foto: Båtliv.

2023-02-06

Svedea skänker 100 000 kronor till Sweboats miljöfond

Sweboat har startat en miljöfond med syfte att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Svedea uppmuntrar initiativet och bidrar med 100 000 kronor.

Båtbranschens intresseorganisation Sweboat gör bland annat ett viktigt arbete med båtlivets hållbarhetsfrågor med huvudfokus på miljön. Som ett led i detta har man startat en miljöfond som förbundets 400 medlemsföretag kan söka medel ur. På Båtmässan i Göteborg överräcktes under lördagen en check på 100 000 kronor i bidrag av Göran Södergren och Svedeas ambassadör Peter "Foppa" Forsberg.

– Vi har samarbetat med Sweboat i många år och har stor respekt för det arbete man lägger ner för båtbranschen. Inte minst deras satsning på miljöfrågor, där miljöfonden utgör en av grundpelarna. Det känns självklart att vi som ledande aktör inom båtförsäkringar är med och bidrar, säger Göran Södergren, affärsansvarig båt och vattenskoter på Svedea.

– Liksom alla andra branscher måste vi som representerar fritidsbåtsbranschen ta ansvar för den miljö vi påverkar. Med miljöfonden vill vi uppmuntra våra medlemsföretag att själva vidta åtgärder för att minska båtlivets avtryck. Vi är väldigt tacksamma för Svedeas bidrag till miljöfonden, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Ett bidrag i linje med Svedeas egna hållbarhetsarbete

Sedan 2021 driver Svedea ett omställningsprojekt tillsammans med konsultbyrån 2050 i syfte att på alla tänkbara sätt bidra till att uppnå målet att halvera världens koldioxidutsläpp till år 2030.

– Med den position vi har på båtförsäkringsmarknaden är vi själva en betydande aktör i båtbranschen. Vi känner naturligtvis ett ansvar för de klimatspår vi är en del av och är glada att kunna bidra till Sweboats miljöfond. För vår del har vi ökat takten i hållbarhetsarbetet, vilket en tredjeplats i SKI:s Hållbarhetsindex* är ett kvitto på. Men det är bara början, säger Daniel Karlsson, affärsområdeschef privat, Svedea.

* Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har mätt kundnöjdhet i Sverige sedan 1989. Under 2022 lanserades ett nytt index som fångar kundernas syn på sina leverantörers hållbarhetsarbete. Läs om SKI:s Hållbarhetsindex 2022 Försäkring här.

För mer information kontakta:

Göran Södergren

Affärsansvarig båt & vattenskoter

08-790 03 11 goran.sodergren@svedea.se

Facebook

Instagram