Sök på Svedea.se

Fotograf: Jan Lindkvist

Fotograf: Jan Lindkvist

2019-02-25

Svedea om skyddande TMA-fordon: Vi har fullt förtroende för bärgningskåren.

Många har reagerat på att Arbetsmiljöverket vill upphäva kravet på att använda mobila påkörningsskydd, så kallade TMA-fordon, i samband med bärgningsarbete vid trafikolyckor på skyddsklassade vägar. Följden blir att bärgningsfirmor själva får ta beslut om att hyra in fordonen. En kostnad de kan komma att få stå för själva. Men Svedea ställer sig på bärgarnas sida.

Kostnader för det lagstadgade användandet av TMA-fordon vid trafikolyckor och räddningsinsatser har hittills bekostats av de inblandade fordonens försäkringar. Nu vill Arbetsmiljöverket upphäva kravet, vilket innebär att det blir upp till bärgningsfirman att besluta om behovet av ett TMA-fordon. Och upp till försäkringsbolaget att avgöra om användandet är befogat – i annat fall får bärgaren själv stå för kostnaden.

– En bilbärgningsfirma ska aldrig behöva utsätta sina anställda för fara. Gör de bedömningen att det behövs skydd i form av ett TMA-fordon som skyddar mot omgivande trafik har vi fullt förtroende för deras omdöme. Självklart står vi för den försäkringskostnaden, säger Kivan Kaivanipour, produktchef bil på Svedea.

– Det är viktigt att vi ute på vägarna kan ta beslutet om TMA-fordon utan att behöva fundera på om kostnaden i slutänden belastas oss själva eller inte. När vi gör en riskbedömning vid skadeplatsen har TMA blivit en hörnsten i den bedömningen. Även på en väg där hastigheten är 50 km/h kan TMA behövas, säger Rickard Elvin på Assistancekåren.

Olyckor och andra incidenter på vägarna sker dagligen och många räddningsinsatser sker på vägavsnitt och i trafiksituationer där bärgare, vägarbetare och blåljuspersonal utsätts för stora risker.

– Vi är glada över att Svedea tar ställning till detta på ett sätt som stärker vår trygghet ute på vägarna, ingen ska behöva vara orolig över säkerheten när vi är ute på en olycksplats, säger Assistancekårens marknadschef Sara Wetterholm.

– Självklart är det viktigt att bärgningskåren känner vårt stöd och vi vill uppmana alla bärgare att aldrig äventyra sin egen säkerhet. Så länge fordonet har en gällande räddningsförsäkring hos Svedea kan de alltid räkna med att vi kommer att täcka den extra kostnaden för ett TMA-fordon, avslutar Kivan Kaivanipour.

För mer information kontakta:

Kivan Kaivanipour

Produktchef bilförsäkring

08-790 04 15 kivan.kaivanipour@svedea.se

Facebook

Instagram