Sök på Svedea.se

2012-01-03

Svedea ökar mest av alla inom båtförsäkring

Svedea Båtförsäkring kan efter ett år på den svenska båtförsäkringsmarknaden konstatera att man etablerat sig mycket väl. En jämförelse med Försäkringsförbundets officiella statistik för de tre första kvartalen 2011 visar att Svedea placerar sig i topp när det gäller ökning av antalet kunder.

Svedea Båtförsäkring påbörjade sin försäljning av båtförsäkringar den 1 januari 2011.  En jämförelse med Försäkringsförbundets officiella statistik över den svenska sakförsäkringsmarknaden till och med kvartal 3 2011,  visar att Svedea har haft en kundtillväxt i absoluta tal som är väsentligt större än den hos närmsta konkurrent. 

– Vi har verkligen fått ett varmt mottagande av både båtägarna och båtbranschen. Vår vilja är att göra båtförsäkring enklare för kunderna och vi märker att det uppskattas, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef
på Svedea Båtförsäkring.

Att upprätthålla nära kontakter med båthandlare och båtägare för att på så sätt anpassa produkterna till marknadens behov är en viktig del i Svedeas marknadsstrategi.

– Nu satsar vi på att prata med ännu fler båtägare 2012. Det gynnar vår affär men också båtägarna. Vi märker att 8 av 10 båtägare som vi kommer i kontakt med tjänar på att byta båtförsäkring till Svedea. Antingen genom en mer heltäckande försäkring eller en lägre premie, eller i bästa fall båda delarna, säger Jonas Roberts.

För mer information kontakta Jonas Roberts, 070-712 50 47, jonas.roberts@svedea.se

Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Specialförsäkring, ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt. Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

För mer information kontakta:

Anders

Kommunikationschef

070-322 86 92 anders.brandstrom@svedea.se

Facebook

Instagram